Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Veselības ministrijas nostāja jautājumā par "mazo slimnīcu" turpmāko darbību

25.05.2004
25.05.2004 - Patlaban sabiedrībā diskusijas ir izraisījis jautājums par mazo slimnīcu turpmāko pastāvēšanu. Veselības ministrijas pārstāvji jau vairākkārt ir tikušies gan ar šo slimnīcu, gan pašvaldību pārstāvjiem, lai mēģinātu rast abpusēji izdevīgu risinājumu.

kušies gan ar šo slimnīcu, gan pašvaldību pārstāvjiem, lai mēģinātu rast abpusēji izdevīgu risinājumu.

Veselības ministrija atzīst, ka pašreizējā situācija veselības aprūpē ir smaga. Pieaug medikamentu, energoresursu un pakalpojumu cenas. Arvien asāk dienas kārtībā tiek izvirzīts jautājums par papildus līdzekļu piešķiršanu. Tomēr pirms lēmumu pieņemšanas par papildus resursu piešķiršanu, pašreizējā veselības aprūpes sistēma ir jāpadara efektīvāka ? gan izmaksās, gan veselības rezultātos. To nepieciešams paveikt, lai ieguldītie līdzekļi dotu rezultātu un neizšķīstu starp daudzajiem pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, Igaunijā ir aptuveni 15 slimnīcas ar 8000 gultām, Latvijā ir aptuveni 120 slimnīcas ar 21 000 gultu).

Laikā, kad nozarei trūkst naudas līdzekļu, ir nepieciešams maksimāli koncentrēt un lietderīgi izmantot esošos resursus. Tas nozīmē, ka ir jākoncentrē stacionārie resursi, tajā pašā laikā atbalstot un tuvinot iedzīvotājiem primāro aprūpi un neatliekamo palīdzību. Ambulatorā un neatliekamā medicīniskā palīdzība ir pamatpakalpojums veselības aprūpē, kas nepieciešams ikvienam cilvēkam. Šiem pakalpojumu veidiem ir jābūt virzītiem tā, lai maksimāli atklātu slimības to agrīnajās stadijās un novērstu cilvēka saslimšanu, un līdz ar to viņa tālāku nokļūšanu stacionārā. Tas ir izdevīgāk gan pacientam, kura slimības tiek novērstas jau agrīnā stadijā, gan arī sabiedrībai kopumā, jo ambulatorā aprūpe ir lētāka nekā stacionārā.

Koncentrējot stacionāros resursus, uzlabotos sniegto pakalpojumu kvalitāte, kā rezultātā ieguvēji būs arī pacienti. Tikai lielākajās slimnīcās ir iespējama racionāla tehnoloģiju izmantošana ārstēšanas procesā. Stacionārā aprūpe ir dārga, ārstniecībā izmantojamās tehnoloģijas attīstās ļoti strauji un mazās slimnīcas tās nespēj piesaistīt finansiālu un kvalificētu cilvēkresursu trūkuma dēļ.

Mazajām slimnīcām, kuras nevar nodrošināt mūsdienīgu un tehnoloģiski sarežģītu ārstēšanu ir jāatrod cita vieta pakalpojumu sniedzēju vidū. Tās varētu piedāvāt pakalpojumus, kuri neprasa modernas un dārgas tehnoloģijas, piemēram paliatīvo aprūpi (nedziedināmi slimu cilvēku aprūpe), geriatriju (vecu cilvēku aprūpe), hronisku slimnieku aprūpe, ambulatoros pakalpojumus, dienas stacionārus, neatliekamā palīdzību u.c. Sevišķi aktuāli šie palīdzības veidi ir ņemot vērā sabiedrības novecošanās tendences, kas nesīs sev līdzi arī ar to saistīto saslimšanu palielināšanos un tas ir jāplāno jau laikus.

Veselības ministrija arī uzsver, ka nevienai no mazajām slimnīcām kopējais finansējums šogad samazināts netiks, tomēr ministrija piedāvā slimnīcām esošā finansējuma ietvaros pārorientēt savu darbības profilu, attīstot ambulatoro aprūpi, neatliekamo medicīnisko palīdzību, dienas stacionāru vai citus palīdzības veidus, kas ir piemēroti mazajām slimnīcām. Par šiem jautājumiem Veselības ministrija turpinās diskutēt, tiekoties ar mazo slimnīcu un pašvaldību pārstāvjiem. Veselības ministrija palīdzēs mazajām slimnīcām atrast tām vispiemērotāko vietu veselības aprūpes sistēmā.
 
Lai sīkāk informētu par ministrijas nostāju šmazo slimnīcu" turpmākai pastāvēšanai, veselības ministrs Rinalds Muciņš ceturtdien, 27.maijā, no plkst. 10.45 līdz 11.10 rīko preses brīfingu. Preses brīfings notiks Veselības ministrijā, Rīgā, Baznīcas ielā 25, 103.kabinetā.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes