Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Informācija par tikšanos ar neatliekamās medicīniskās palīdzības šoferu arodbiedrības pārstāvjiem

18.05.2004
18.05.2004 - Šodien Veselības ministrijas un Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras (VOAVA) vadība tikās ar Latvijas Operatīvā un medicīniskā transporta autovadītāju arodbiedrības pārstāvjiem (LOMTAA), lai pārrunātu šoferu prasību darba algas paaugstināšanā.

edicīniskā transporta autovadītāju arodbiedrības pārstāvjiem (LOMTAA), lai pārrunātu šoferu prasību darba algas paaugstināšanā.

Veselības ministrijas valsts sekretārs Uldis Līkops arodbiedrības pārstāvjiem izskaidroja ministrijas kompetenci šajos jautājumos, proti, Veselības ministrija nav tiesīga iejaukties nedz Rīgas domes autobāzes, nedz Sanitārā transporta autobāzes darbībā, nosakot atalgojumu saviem darba ņēmējiem. Kā jau iepriekš informēts, VOAVA 2004. gadā par neatliekamās palīdzības nodrošināšanu Rīgas pilsētā ir noslēgusi līgumu ar Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības staciju (RĀMPS), kura savukārt no Rīgas domes autobāzes un Sanitārā transporta autobāzes pērk autotransporta un šoferu pakalpojumus un turpmākais līdzekļu sadalījums ir katras autobāzes vadības ziņā.

Tā kā neatliekamās palīdzības nodrošināšanai ir nepieciešami šoferu sniegtie pakalpojumi, Veselības ministrijas uzdevumā VOAVA veica finanšu plūsmas analīzi, lai noskaidrotu iespējamos risinājumus un finansējuma avotus autovadītāju atalgojuma paaugstināšanai. Viens no variantiem paredz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu autotransporta vadītājus pielīdzināt ārstniecības personu statusam, nosakot atalgojumu vidējā ārstniecības personu darba samaksas līmenī. Patlaban vidējā ārstniecības personu darba samaksa pakalpojuma cenā ir 169 lati. Šo variantu būtu iespējams realizēt no 2005.gada.

VOAVA veiktais audits arī apliecinājis, ka RĀMPS par pakalpojumu autobāzēm maksā pietiekamu summu, lai autobāzes varētu nodrošināt šoferiem atalgojuma pieaugumu, proporcionālu līdzšinējam ārstniecības personu vidējās darba samaksas pieaugumam (2003.gadā vidēji 25% apmērā).

Šodienas tikšanās laikā kā viens no iespējamajiem risinājuma variantiem izskanēja ideja par atsevišķas sanitārā transporta autobāzes izveidošanu, taču šis variants vēl ir rūpīgi jāpārdomā.

Abas puses vienojās, ka līdz maija beigām ministrija un VOAVA tiksies gan ar Rīgas domes vadību, gan abu iesaistīto autobāzu vadību, lai sarunu ceļā mēģinātu rast situācijas atrisinājumu.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes