Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Būs iespēja izvēlēties dzemdību norises vietu

13.05.2004
13.05.2004 - Veselības ministrija ir sagatavojusi grozījumus nepieciešamajos normatīvajos aktos, paredzot ģimenes tiesības izvēlēties dzemdību norises vietu. Līdz šim normatīvie akti neparedzēja iespēju dzemdībām noritēt ārspusstacionāra, taču pēc grozījumu Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā stāšanās spēkā ikviena sieviete varēs izvēlēties vai bērnu laist pasaulē stacionārā kvalificētu mediķu uzraudzībā vai mājās kvalificētas vecmātes uzraudzībā.

valificētu mediķu uzraudzībā vai mājās kvalificētas vecmātes uzraudzībā.

Ministrijas izstrādātie grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā ir akceptēti Ministru kabinetā un tiek virzīti izskatīšanai Saeimā. Pēc tam, kad Saeima šos grozījumus būs pieņēmusi, Veselības ministrija izstrādās Ministru kabineta noteikumu projektu šDzemdībpalīdzības nodrošināšanas kārtība plānotās ārspusstacionārās dzemdībās", par pamatu ņemot pašreiz spēkā esošo ministrijas Iekšējo normatīvo aktu šDzemdībpalīdzības nodrošināšanas kārtība". Noteikumi paredzēs, ka mājas dzemdības vada sertificēta vecmāte vai sertificēts ginekologs-dzemdību speciālists, kuri ieguvuši attiecīgās profesionālās asociācijas rakstisku atzinumu mājas dzemdību vadīšanai atbilstoši specialitātes nolikumam. Noteikumi arī paredzēs kārtību, kādā vecmāte vai dzemdību speciālists informē ģimeni par dzemdību norisi, iespējamajiem sarežģījumiem, riskiem un atbilstošo rīcību, tiks paredzēta arī kārtībā, kādā tiek informēts reģionālais neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, stacionārs, neonatalogs vai pediatrs par uzsāktajām mājas dzemdībām, kā arī īpaša kārtība dzemdētājas nogādāšanai stacionārā sarežģījumu gadījumos.

Veselības ministrija apzinās, ka grūtniecība un dzemdības ir dabīgs, normāls process, kas neprasa medicīnisku iejaukšanos, un līdz ar to arī mūsu valstī ģimenes sava bērna ierašanos pasaulē vēlas sagaidīt ierastajā ikdienas vidē ? mājās. Statistikas dati liecina, ka 2000.gadā 62,3%, 2001.gadā 62,2% no visām dzemdībām noritējušas fizioloģiski (bez sarežģījumiem). Topošajai mātei ir tiesības izvēlēties dzemdību norises vietu un viņu nedrīkst ievietot stacionārā pret pašas gribu. Tomēr sievietei pirms izvēlēties dzemdību norises vietu ir nepieciešams konsultēties gan ar vecmāti, gan ar savu ārstējošo ārstu, dzemdību speciālistu. Tās ģimenes, kuras par sava bērna dzimšanas vietu izvēlēsies vietu ārpus stacionāra, tiks informētas par dzemdību būtību, iespējamajiem sarežģījumiem mātei un bērnam dzemdībās un pēcdzemdību laikā, kā arī par riska faktoriem mājas dzemdībās un iespējamo atbilstošo rīcību. Arī līdz šim nelielai daļai ģimeņu bija izdevies vienoties ar vecmāti par dzemdību norisi mājās. Vecmātes šo savu rīcību pamatoja ar Starptautisko Vecmāšu definīciju un ICM Vecmāšu Ētiku (starptautiskās Vecmāšu Konfederācijas, Pasaules Veselības organizācijas apstiprināts Vecmāšu Ētikas kodekss). Latvijas Vecmāšu asociācija prognozē, ka arvien pieaugs to ģimeņu skaits, kuras izvēlēsies bērnu dzemdēt ārpus stacionāra. Pēc likumdošanas sakārtošanas, šo dzemdību skaits varētu sasniegt 3% no visām gadā notikušajām dzemdībām.

Plaši mājas dzemdību prakse ir attīstīta Nīderlandē, Šveicē, Austrijā, Vācijā (1-3% no gadā notikušajām dzemdībām), Amerikas Savienotajās Valstīs (1% - 41 000 dzemdību gadā), Holandē (38%) un Anglijā (10%). Ārvalstu pieredze liecina, ka mājas dzemdību priekšrocības ir tās, ka sievietei dzemdējot sev ierastā vidē mazinās stress, līdz ar to dzemdības norit fizioloģiskāk un vieglāk, sievieti neiespaido dzemdībpalīdzības iestādes kārtība. Rietumeiropas valstīs un ASV nav valstiski izstrādāta īpaša ārspusstacionāra dzemdībpalīdzības kārtība, jo esot pašsaprotami, ja vecmāte ir profesionāle slimnīcā, tad viņa to pašu var darīt arī citos apstākļos, proti, pacienta mājās. Kāda pieredzējusi vecmāte no ASV Ina Mei Gaskina ir apkopojusi 30 gadu pieredzi (1970-2000) darbā ar 2028 grūtniecēm, kur 95,1% bijušas mājas dzemdības, no tām uz stacionāru dažādu komplikāciju dēļ pārvestas 4,9% dzemdētāju (Latvijas Vecmāšu asociācijas sniegtā informācija).

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes