Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Veselības ministrija pilnībā gatava ES struktūrfondu apguvei

05.05.2004
05.05.2004 - Saskaņā ar Valsts Attīstības plānu, Veselības ministrija ir izstrādājusi programmu šNacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004.-2006.gadam", kas šodien apstiprināta Eiropas Savienības struktūrfondu Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības komitejā. Līdz ar to Veselības ministrija ir paveikusi visu nepieciešamo, lai uzsāktu apgūt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.

aveikusi visu nepieciešamo, lai uzsāktu apgūt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.
 
Realizējot nacionālo programmu, tiks īstenotas divas Valsts Attīstības plānā un Programmas papildinājumā iekļautās aktivitātes:
-neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana;
-primārās veselības aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana.
 
Šajā programmā tiek iekļauti projekti 11 daudzprofilu slimnīcām, Katastrofu medicīnas centram un trīs primārās veselības aprūpes centriem, kam tiks piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Veselības ministrija ir atbalstījusi arī deviņus citus projektus (gan daudzprofilu slimnīcu, gan primārās veselības aprūpes centru iesniegtos), taču to realizācija būs iespējama tikai papildus Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu piesaistes gadījumā.
 
Nacionālās programmas īstenošana veselības aprūpes jomā veicinās kvalitatīvu un racionālu veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu visiem Latvijas iedzīvotājiem.
 
Programma paredz, ka iespēju robežās, no 20% līdz 64% no projektu kopējo attiecināmo izmaksu summas, ar savu finansējumu piedalās pašvaldības un projektu realizējošās iestādes. Kopumā ir paredzēts realizēt 15 projektus par kopējo summu 11,2 miljoni latu, kur valsts līdzfinansējums dažos projektos kopumā ir 639 tūkstoši latu.

Ar "Nacionālās programmas veselības aprūpes jomā 2004.-2006.gadam" projekta tekstu, kā arī ar programmā iekļautajiem projektiem var iepazīties Veselības ministrijas mājas lapā www.vm.gov.lv.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes