Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Veselības ministrs 1.maijā Latgales pusē dēstīs kokus

28.04.2004
28.04.2004 - Veselības ministrs Rinalds Muciņš un Veselības ministrijas valsts sekretārs Uldis Līkops sestdien, 1.maijā, dienā, kad Latvija oficiāli kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti, Latgales pusē dēstīs kokus. Arī veselības ministrs atbalsta Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas aicinājumu šajā dienā kā apliecinājumu nākamajām paaudzēm par šo nozīmīgo brīdi, iedēstīt kokus. Līdztekus ozolu stādīšanai veselības ministrs piedalīsies Eiropas Savienības karoga pacelšanā pie Krāslavas novada domes. Ministrs 26.aprīlī Rīgā nodeva ES karogu aizvešanai uz Krāslavu.

lavas novada domes. Ministrs 26.aprīlī Rīgā nodeva ES karogu aizvešanai uz Krāslavu.

Ministrs Krāslavā ieradīsies plkst. 12, kad pie Krāslavas novada domes tiks uzvilkts ES karogs. Tālāk ministrs dosies uz Krāslavas rajona centrālo slimnīcu, kur iedēstīs trīs sarkanos ozolus. Ap plkst. 14 ministrs un pavadošā delegācija ieradīsies Indrā, kur tiks iestādīti divi sarkanie ozoli pie Indras doktorāta. Indra ir Latvijas un arī Eiropas Savienības galējā austrumu robeža. Vēlāk ministrs apmeklēs arī Piedrujas robežkontroles punktu. (Sarkanos ozolus Latgales faunas papildināšanai Veselības ministrijai dāvāja VAS šLatvijas valsts meži").

Krāslavas apkaimi veselības ministrs par sava apmeklējuma mērķi izraudzījās, jo 1999.gadā Latgales reģionā tika uzsākts veselības reformas projekts, kura ieviešanas finansiālo pusi daļēji nodrošināja arī Pasaules Bankas aizdevums. Šī veselības reformas projekta mērķis bija parādīt racionālu, funkcionālu un efektīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes sistēmu darbību reģionā. Pilotprojekts aptver Daugavpils pilsētas Bērnu slimnīcu, Daugavpils centrālo slimnīcu, Krāslavas rajona centrālo slimnīcu, Dagdas slimnīcu un Indras doktorātu. Pilotprojekta realizācija tika pabeigta 2002.gadā. Šis pilotprojekts ir labs piemērs tam, kā nākotnē strukturēt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus tā saucamā māsterplāna ietvaros. Pilotprojekta ietvaros Daugavpils Bērnu slimnīca tika iekļauta pilsētas centrālās slimnīcas sastāvā kā atsevišķa nodaļa, tika izveidota astoņu ģimenes ārstu kopprakse, kā arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā izvietota stacionārā rehabilitācija.

Krāslavas slimnīcā pilotprojekta laikā tika veikta ēku siltināšana, dodot ekonomisko efektu apkures sezonas laikā. Projekta ietvaros ir izremontētas slimnīcas neiroloģijas un ķirurģijas nodaļas, iegādāts nodaļām nepieciešamais aprīkojums. Krāslavas slimnīcas ambulatorās daļas telpās ir ierīkota klīniskā laboratorija, aprīkojot to ar minimāli nepieciešamo aparatūru efektīvai analīžu veikšanai. Slimnīcas ambulatorajā daļā izveidotas arī četras ģimenes ārstu prakses. Šīs prakses apkalpo arī rajona iedzīvotājus.

Savukārt Indrā ir izveidots doktorāts, to aprīkojot ar nepieciešamajām iekārtām. Veikta ģimenes ārsta prakses vietai piekrītošās ēkas daļas siltināšana (pārējās ēkas siltināšanu veica pašvaldība). Pilotprojekta ietvaros ir apmācīts arī ģimenes ārsts turpmākam darbam Indras doktorātā. Doktorāta iekārtošanā aktīvi iesaistījusies arī Indras pagasta pašvaldība, labiekārtojot apkārtējo teritoriju un materiāli atbalstot ārsta prakses uzturēšanu. Gan Indras doktorāts, gan arī pārējās pilotprojekta ietvaros izveidotās ģimenes ārsta prakses savā īpašumā ieguva ar paaugstinātu caurgaitas spēju aprīkotas automašīnas jeb pilnpiedziņas automašīnas ? Jeep Daewoo Coranda un Musso. Bez šīm automašīnām pie pacienta savlaicīgi nokļūt ārstam nebūtu iespējams.

Latgales reģiona veselības reformas projekts ir vērsts uz pacientu, lai pēc tā realizācijas tiktu paaugstināta pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. Paredzēts, ka nākotnē visa Latvijas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūra tiks reorganizēta, paaugstinot pieejamību un pakalpojumu kvalitāti.

Kopumā visā Latgales reģiona veselības reformas pilotprojekta realizācijā ieguldīti vairāk nekā 1,5 miljoni latu.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes