Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Veselības ministrija iepazīstas ar NMP autovadītāju prasībām par darba algas paaugstināšanu

08.04.2004
08.04.2004 - Veselības ministrija (VM) ir saņēmusi Latvijas Operatīvā un medicīniskā transporta autovadītāju arodbiedrības vēstuli ar lūgumu palielināt darba samaksu neatliekamās medicīniskās palīdzības autovadītājiem. Veselības ministrija atzīst, ka naudas līdzekļu trūkums veselības aprūpes sistēmā ir cēlonis daudzām pastāvošām problēmām, tomēr tajā pašā laikā norāda, ka ne vienmēr minētās problēmas ir atrisināmas vienīgi piešķirot papildus līdzekļus. Svarīgi pirms lēmuma pieņemšanas ir gūt pārliecību par jau esošo līdzekļu efektīvu izlietošanu.

ot papildus līdzekļus. Svarīgi pirms lēmuma pieņemšanas ir gūt pārliecību par jau esošo līdzekļu efektīvu izlietošanu.

Pēc vēstules saņemšanas veselības ministrs Rinalds Muciņš tikās ar Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras (VOAVA) direktori Viktoriju Zefīrovu un pārrunāja jautājumu par Rīgas Ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) autovadītāju darba samaksu. Tikšanā laikā tika nolemts, ka aprīļa mēneša laikā VOAVA, kopīgi ar Rīgas domes uzņēmējsabiedrībām SIA šRīgas domes autobāze" un SIA šSanitārā transporta autobāze", meklēs situācijas risinājumu esošo finanšu līdzekļu ietvaros.

VOAVA 2004. gadā par neatliekamās palīdzības nodrošināšanu Rīgas pilsētā ir noslēgusi līgumu ar Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības staciju (RĀMPS), kura savukārt no Rīgas domes autobāzes pērk autotransporta un šoferu pakalpojumus. Darba samaksas lielumu neatliekamās medicīniskās palīdzības autovadītājiem nosaka to darba devējs ? SIA šRīgas domes autobāze". Ne VM, ne VOAVA nav likumīgu tiesību noteikt vai mainīt neatliekamās medicīniskās palīdzības šoferu algas. Šādu lēmumu var pieņemt tikai konkrētais darba devējs. Jautājums par darba algu palielināšanu ir uzskatāms par darba strīdu un kā tāds tas būtu jārisina darba likumdošanā noteiktajos ietvaros.

Veselības ministrs Rinalds Muciņš: "Situācija ar NMP autovadītājiem skaidri parāda divas problēmas, kas ir raksturīgas ne tikai veselības sistēmai, bet valstij kopumā. Pirmkārt, jautājums par pakalpojuma pirkšanas caurspīdīguma procesu, kurā bieži vien ir iesaistīti vairāki starpnieki, no kuriem katrs vēlas daļu naudas atstāt sev. Rezultātā reālais pakalpojuma sniedzējs, šajā gadījumā NMP šoferis, saņem darba samaksu pēc pārpalikuma principa. Veselības ministrija piedalīsies šīs problēmas risināšanā, bet tikai savas kompetences ietvaros. Sarežģīta pakalpojumu pirkšanas sistēma ir veidojusies daudzu gadu laikā, līdz ar to tūlītēju un visas puses apmierinošu risinājumu rast nebūs iespējams.

Otrkārt, novērojama pastāvīga tendence lūgt VM tehniski risināt problēmas, kuras citas institūcijas nevēlas vai nespēj risināt. Tādā veidā nepārtraukti tiek palielināts VM risināmo problēmu loks, lai gan tieši par šo problēmu risināšanu ir atbildīgas citas institūcijas. Sekas ir veselības aprūpes politikas tiešo jautājumu atstāšana novārtā, par ko ministrija saņem daudz pārmetumus, piemēram, stabilas likumdošanas trūkums."

Veselības ministrija atkārtoti uzsver, ka piedalīsies šīs problēmas risināšanā savas kompetences ietvaros tad, kad būs saņēmusi situācijas izvērtējumu un priekšlikumus risinājumiem pēc VOAVA un RĀMPS sarunām.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes