Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/259_diagnostiskie_un_arstnieciskie_ieteikumi_primaras_prakses_arstiem_saistiba_ar_hipoglikemijas_saslims/

Diagnostiskie un ārstnieciskie ieteikumi primārās prakses ārstiem saistībā ar hipoglikēmijas saslimšanām

 
12.03.2004

Rīgas Stradiņa universitātes asoc.prof. V.Liguta izstrādātie diagnostiskie un ārstnieciskie ieteikumi primārās prakses ārstiem saistībā ar hipoglikēmijas saslimšanām

guts)