Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Drīzumā apstiprinās programmu alkohola patēriņa mazināšanai un alkoholisma ierobežošanai

11.03.2004
Šodien Valsts sekretāru sanāksmē šodien ir izsludināts programmas projekts šAlkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programma 2004. - 2008.gadam". Divu nedēļu laikā šis programmas projekts tiks saskaņots ar ministrijām un iesaistītajām nevalstiskajām organizācijām.

Divu nedēļu laikā šis programmas projekts tiks saskaņots ar ministrijām un iesaistītajām nevalstiskajām organizācijām.

Šīs programmas mērķis ir samazināt alkohola patēriņu valstī uz vienu iedzīvotāju un ierobežot alkohola lietošanas izraisīto kaitīgo ietekmi uz indivīdu un sabiedrību kopumā. Programmas mērķa sasniegšanai ir izvirzīti trīs apakšmērķi un tiem pakārtotas 58 aktivitātes.

Lai nodrošinātu kompleksu pieeju programmas izstrādei, tika iesaistīts plašs valsts institūciju tīkls ? 9 ministrijas un 15 institūcijas, kuras izvērtēja savas funkcijas un novirzāmos finanšu resursus aktivitāšu realizācijai, kalkulējot pieejamās un papildus nepieciešamās finanses.

Katru gadu, sākot ar 2004.gadu, ministrijas īsteno programmu pieejamo budžeta līdzekļu ietvaros. Sākot ar 2005.gadu, par programmu atbildīgās institūcijas ir aprēķinājušas arī papildus nepieciešamo finansējumu programmā paredzētajām aktivitātēm. Pēc valdības lēmuma par papildus finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu attiecīgajam gadam, atbildīgās institūcijas varēs koriģēt Rīcības programmas ieviešanu.

Programma ir sagatavota pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 6.martā apstiprināto šSabiedrības veselības stratēģijasš 12.mērķī noteikto, ka absolūtā alkohola patēriņam uz vienu iedzīvotāju nevajadzētu pārsniegt sešus litrus gadā un ir jāattālina vecums, kurā tiek uzsākta regulāra alkohola lietošana, kā arī Ministru prezidenta 2002.gada 4.aprīļa rezolūciju.

Ar programmu var iepazīties Veselības ministrijas mājas lapā www.vm.gov.lv

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes