Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Veselības ministrija aicina sakārtot jautājumu par skolu medmāsām

26.02.2004
Veselības ministrijā šodien notika veselības ministres Ingrīdas Circenes iniciēta starpinstitūciju sanāksme, kas bija veltīta veselības aprūpes uzlabošanai skolu un citu bērnu iestāžu bērniem. Sanāksmes dalībnieki atbalstīja ierosinājumu, ka turpmāk šo problēmu aktualizēšanai un risināšanai varētu būt aicinājums šVesels bērns ? vesela nācija!".

ēmu aktualizēšanai un risināšanai varētu būt aicinājums šVesels bērns ? vesela nācija!".

Kā viena no risināmajām problēmām tika izvirzīts jautājums par skolās strādājošo medicīnas māsu atalgojumu. Līdz 2005.gadam ir plānots sakārtot esošo sistēmu, lai arī citās nozarēs nodarbinātās medicīnas māsas saņemtu tādu pašu darba samaksu, kā stacionāros un citās ārstniecības iestādēs strādājošajām medmāsām. Kā ziņots, patlaban vidējā medicīniskā personāla vidējā darba samaksa ir 169 lati.

Sanāksmē tika pārrunātas arī iespējas tuvāko piecu gadu laikā skolas veselības mācības programmās iekļaut skolēnu apmācību pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā, lai skolēni jau pēc iespējas ātrāk uzzinātu kā jāpalīdz saviem līdzbiedriem dažādu nelaimju gadījumos.

Par sāpīgu un svarīgu jautājumu tika atzīta bērnu stājas problēma. Dažādi pētījumi un statistikas dati liecina, ka bērniem ir stājas problēmas. Kā iespējamais risinājums šai problēmai bija veselības ministres ierosinājums dažās fiziskās audzināšanas stundās organizēt koriģējošo vingrošanu.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes