Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Veselības ministrijas informācija par Farmācijas inspekcijas uzliktajiem administratīvā soda apmēriem par farmaceitiskās darbības pārkāpumiem

19.02.2004
Valsts farmācijas inspekcijas administratīvo pārkāpumu komisija saskaņā ar iepriekš noformētajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem noteica soda apmērus par farmaceitiskās darbības pārkāpumiem divās aptiekās ? SIA šSentor Farm aptiekas" Sentor aptiekā 26 (Rīgā, Riepnieku ielā 2) un SIA šPaulas mazā aptieka" aptiekā (Bauskā, Salātu ielā 16/1).

s pārkāpumiem divās aptiekās ? SIA šSentor Farm aptiekas" Sentor aptiekā 26 (Rīgā, Riepnieku ielā 2) un SIA šPaulas mazā aptieka" aptiekā (Bauskā, Salātu ielā 16/1).

SIA šSentor Farm aptiekas" Sentor aptiekā 26 fiksēts, ka neatbilstoši normatīvo aktu prasībām veikta farmaceitiskā darbība, izplatot psihotropās zāles -narkozes līdzekli Nātrija oksibutirāta injekciju šķīdumu. Nātrija oksibutirāts ir iekļauts Latvijā kontrolējamo narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru III sarakstā-bīstamas psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos. Aptiekā uz receptēm izsniegts augstāk minētais narkozes līdzeklis pacientiem ambulatorai ārstēšanai. Narkozes līdzekļus uz receptes izrakstīt ir aizliegts, saskaņā ar Veselības ministrijas šInstrukcijas par receptes veidlapas aizpildīšanas kārtību" noteikto.

Juridiskā persona SIA šSentor Farm aptiekas" nav nodrošinājusi atbilstošu kontroli par tiesību aktu, kas regulē farmaceitisko darbību, ievērošanas uzraudzību, un komisija secināja, ka tādējādi ir veikts pārkāpums, kurš noteikts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 46.1.panta pirmajā daļā.

Izskatot jautājumu un noskaidrojot pārkāpēja puses viedokli, izvērtējot lietā savāktos materiālus un to, ka pārkāpums veikts pirmo reizi, kā arī to, ka SIA šSentor Farm aptiekas" administrācija savu vainu atzinusi un veikusi pasākumus, lai līdzīgi pārkāpumi nenotiktu turpmāk un lai uzlabotu farmaceitiskās darbības uzraudzību uzņēmumā, kā arī to, ka aptiekas administrācija par veiktajiem pasākumiem ir informējusi Valsts farmācijas inspekciju un Farmācijas departamentu:

  • komisija  nolēma noteikt sodu juridiskai personai SIA šSentor Farm aptiekas" Ls 1000 apmērā. (Administratīvā procesa likuma 7.pants - tiesiskuma princips, 10.pants -tiesiskās paļāvības princips, 11.pants -Likuma atrunas princips).

Izskatot administratīvās lietas materiālus par farmaceitiskās darbības pārkāpumiem uzņēmumā SIA šPaulas Mazā aptieka" Salātu ielā 16/1, Bauskā, veikto zāļu izplatīšanas pārkāpumu fiksēts, ka neatbilstoši normatīvo aktu prasībām veikta farmaceitiskā darbība, izplatot psihotropās zāles -narkozes līdzekli Nātrija oksibutirāta injekciju šķīdumu, kā arī konstatēti citu psihotropo zāļu, kas iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru III sarakstā-bīstamas psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos. Aptiekā nepilnīgi veikta psihotropo medikamentu uzskaite un nepilnīga dokumetācija par psihotropo vielu apriti, kas ir  neatbilstoši tiesību aktu prasībām, kā arī aptieka strādājusi bez aptiekas vadītāja.
Komisija secināja, ka tādējādi ir veikts pārkāpums, kurš noteikts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 46.1.panta pirmajā daļā.

Izskatot jautājumu pēc būtības, noskaidrojot pārkāpēja puses viedokli, izvērtējot lietā savāktos materiālus un lietas apstākļus, ievērojot vainu mīkstinošo apstākļu klātbūtni ? pārkāpums veikts pirmo reizi, izdarīto pārkāpumā vainojamā persona ? SIA šPaulas Mazā aptieka" aptiekas īpašniece Zenta Konrāde vaļsirdīgi nožēlo, un, ņemot vērā SIA šPaulas Mazā aptieka" aptiekas īpašnieces Zentas Konrādes iesniegumā minēto, ka viņa vienpersoniski uzņemas atbildību par medikamentu pasūtīšanu, pieņemšanu un izplatīšanu Farmaceitiskās darbības administratīvo pārkāpumu izskatīšanas komisija n o l ē m a:

  • piemērot administratīvo sodu fiziskai personai Zentai Konrādei, uzliekot naudas sodu Ls 500,- (pieci simti latu) apmērā (maksimālo iespējamo sodu).

Jau ziņots, ka iepriekš Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisija pieņēma lēmumu par abu minēto aptieku licences apturēšanu līdz konstatēto trūkumu novēršanai. Latvijas Farmaceitu biedrības Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu anulēt aptieku vadītāju farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātus.

Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisija šodien,18.februāra, sēdē izskatīja SIA šSentor Farm aptiekas" 28.janvāra iesniegumu par licences darbības atjaunošanu Sentor aptiekā 26. Iesniegumā norādīts, ka aptiekā pilnībā nomainīts personāls, tajā skaitā arī aptiekas vadītāja, sagatavoti jauni aptiekas darbību regulējošie priekšraksti.

Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisija pieņēma lēmumu, ka aptiekas darbība atjaunojama  pēc administratīvā naudas soda samaksas.

Jautājumu par SIA šPaulas Mazā aptieka" Salātu ielā 16/1, Bauskā, licences darbības atjaunošanu Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisija varēs izskatīt pēc aptiekas iesnieguma saņemšanas par licences darbības atjaunošanu  un dokumentu saņemšanas par aptiekas vadītājas pieņemšanu darbā.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes