Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Veselības ministrijas paziņojums

12.02.2004
Veselības ministrija pēc masu medijos izskanējušās informācijas par donoru neinformēšanu par viņu asinīs atklāto C vīrushepatītu uzsver, ka saskaņā gan ar Ārstniecības likumu, gan asins nodošanas vietā esošo informatīvo materiālu donoriem, katram donoram personīgi ir jārūpējas par savu veselību un katram donoram personīgi ir jāinteresējas par savu asins analīžu rezultātiem. Turklāt katrs donors ar savu parakstu donora kartē apliecina, ka ir izlasījis un sapratis donoriem paredzēto informatīvo materiālu, ir sniedzis patiesas ziņas par sevi, kā arī uz ārsta uzdotajiem jautājumiem ir atbildējis patiesi.

kā arī uz ārsta uzdotajiem jautājumiem ir atbildējis patiesi. Ziedojot asinis donoram ir jāuzrāda patiesi dati par sevi, lai šādos gadījumos ārstniecības iestāde vai epidemiologs spētu ar viņu sazināties un painformēt par asins rezultātiem. Tomēr, kā uzsver speciālisti, nereti donori neuzrāda patiesus datus vai arī uz epidemiologa vai ārstniecības iestādes atstāto vēsti sazināties neizrāda nekādu uzmanību. Turklāt, saskaņā ar esošo kārtību, nedz ārstniecības iestāde, nedz epidemiologs nedrīkst norādīt iemeslu, kādēļ cilvēkam ir jāsazinās ar iestādi vai epidemiologu.

Veselības ministrija UZSVER, ka slimniekiem nav nekāda pamata bažām, ka viņi saņemtu nekvalitatīvus vai bīstamus viņu veselībai asins produktus. Donoru ziedotās asinis mūsu speciālisti jau tagad izmeklē atbilstoši visām Eiropas Savienības prasībām, turklāt to pārbaude tiek veikta nekavējoties - asins nodošanas dienā. Ja asins produktā tiek konstatēta kāda nepilnība, tās tiek norakstītas inaktivācijai (t.i. ? asinis tiek iznīcinātas un nekādiem gadījumiem netiek izmantotas). Līdz ar to slimniekiem nav pamata uztraukumam par inficētu vai kā citādi nekvalitatīvu asins saņemšanu ārstniecības procesa laikā.
Ikviena donora ziedotās asinis tiek laboratoriski pārbaudītas, neatkarīgi no asins nodošanas vietas. Asins testēšanu Latvijā veic divās sertificētās laboratorijās ? Valsts asinsdonoru centrā Rīgā un Rēzeknes asinsdonoru centrā.

Ministrija arī uzsver, ka nododot asinis cilvēkam nav pamata bažām par iespējamo inficēšanos, jo speciālisti strādā ar vienreizējiem materiāliem, līdz ar to risks šādā veidā inficēties ir tuvu nullei.

Pēc Valsts asinsdonoru centra datiem, 2002.gadā bijušas 78 850 nodošanas reizes, no tām 7% gadījumu ziedotās asinis nav izmantotas konstatētā C vīrushepatīta dēļ. Savukārt no 17 ? 20% gadījumu donoram ir atteikta asins ziedošana pirms došanas.

Atgādinām, ka donors par savu asins analīžu rezultātiem var interesēties uz vietas Valsts asinsdonoru centrā Rīgā, Sēlpils ielā 6 vai, zvanot pa tālruni ? 7471491.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes