Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Izstrādāta nacionālā programma veselības aprūpes jomā

10.02.2004
Saskaņā ar Valsts Attīstības plānu, Veselības ministrija ir izstrādājusi programmu šNacionālā programma veselības aprūpes jomā 2004.-2006.gadam". Šobrīd nacionālā programma ir saskaņošanas procesā. Pēc saskaņošanas tā tiks apstiprināta Eiropas Savienības struktūrfondu Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības komitejā.

opas Savienības struktūrfondu Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības komitejā.
 
Realizējot nacionālo programmu, tiks īstenotas divas Valsts Attīstības plānā un Programmas papildinājumā iekļautās aktivitātes:

  • neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana;
  • primārās veselības aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana.

Šajā programmā tiek iekļauti projekti 11 daudzprofilu slimnīcām, Katastrofu medicīnas centram un trīs primārās veselības aprūpes centriem, kam tiks piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Veselības ministrija ir atbalstījusi arī deviņus citus projektus (gan daudzprofilu slimnīcu, gan primārās veselības aprūpes centru iesniegtos), taču to realizācija būs iespējama tikai papildus Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu piesaistes gadījumā.
 
Nacionālās programmas īstenošana veselības aprūpes jomā veicinās kvalitatīvu un racionālu veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu visiem Latvijas iedzīvotājiem.
 
Programma paredz, ka iespēju robežās, no 20% līdz 64% no projektu kopējo attiecināmo izmaksu summas, ar savu finansējumu piedalās pašvaldības un projektu realizējošās iestādes. Kopumā ir paredzēts realizēt 15 projektus par kopējo summu 11,2 miljoni latu, kur valsts līdzfinansējums dažos projektos kopumā ir 639 tūkstoši latu.

Ar "Nacionālās programmas veselības aprūpes jomā 2004.-2006.gadam" projekta tekstu, kā arī ar programmā iekļautajiem projektiem var iepazīties Veselības ministrijas mājas lapā www.vm.gov.lv sadaļā "Svarīgākais".

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes