Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Pasaules Veselības organizācija pozitīvi vērtē Latvijā esošo zāļu kompensācijas sistēmu

08.01.2004
Pasaules Veselības organizācija (PVO) pēc Veselības ministrijas lūguma ir izteikusi savu vērtējumu par Latvijā pastāvošo zāļu kompensācijas sistēmu. PVO sniegtais atzinums ir pozitīvs un apliecina, ka farmācijas nozare mūsu valstī ir sakārtota.

ļu kompensācijas sistēmu. PVO sniegtais atzinums ir pozitīvs un apliecina, ka farmācijas nozare mūsu valstī ir sakārtota.

PVO norāda, ka viens no būtiskākajiem uzdevumiem Centrālās un Austrumeiropas valstīs, kā arī Eiropas Savienībā, ir nodrošināt veselības aprūpi katram pacientam individuāli un sabiedrībai kopumā esošo finansiālo resursu ietvaros. Līdz ar to katra valsts saskaras ar pieaugošām pretrunām starp pacientu un ārstu vajadzībām pēc jauniem un dārgākiem medikamentiem, kā arī pastāvošā finansējuma principiem un ierobežojumiem, lai veiksmīgi vadītu uz solidaritātes un vienlīdzības principiem balstītu veselības aprūpi, tādejādi nodrošinot katram pacientam nepieciešamo veselības aprūpi un medikamentus.

PVO eksperti uzsver, ka iepriekšējo gadu šaubas un kritika attiecībā uz Latvijas izvēlēto pieeju veselības aprūpes nodrošināšanā, galvenokārt, ir nākusi no medicīnas personāla un zāļu ražotāju puses. Šī kritika ir ļoti līdzīga tai, kādu nācies saņemt daudzām Rietumeiropas valstīm, kur viena no valdību galvenajām problēmām ir segt pieaugošos izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem un medikamentiem.

Pasaules Veselības organizācijas eksperti atzīst, ka farmācijas jomā Latvija ir veiksmīgi strādājusi un daudz sasniegusi. Pēdējo gadu laikā veikto reformu rezultātā Latvijas zāļu tirgus ir ieguvis ES dalībvalstu, Centrālās un Austrumeiropas valstu zāļu tirgiem raksturīgo struktūru. Pirmkārt, ir izveidota un funkcionāli pilnveidota Valsts zāļu aģentūra, kas atbild par zāļu reģistrāciju un ES likumdošanas piemērošanu attiecībā uz zāļu novērtēšanu pēc to kvalitātes, darbības un drošības kritērijiem. Otrkārt, ir izveidota zāļu kompensācijas sistēma un ieviesti kompensējamo medikamentu cenu veidošanas principi, kas atrodas Zāļu Cenu aģentūras kompetencē. Abas šīs valsts institūcijas ir savstarpēji cieši saistītas un atrodas LR Veselības ministrijas Farmācijas departamenta tiešā pārraudzībā.

Savā atzinumā PVO eksperti izsaka pateicību Veselības ministrijas Farmācijas departamentam, Zāļu cenu aģentūrai un Valsts zāļu aģentūrai, veicot nacionālās zāļu politikas veidošanu un ieviešanu, kā arī par iespēju turpināt pilnveidot un veicināt sadarbību ar minētajām institūcijām.

PVO apliecina, ka Latvijas valsts izvēlētā pieeja farmācijas sektora pilnveidošanā, kuru atbalsta Pasaules Veselības organizācijas, Lielbritānijas un Austrālijas eksperti, pilnībā atbilst Pasaules Veselības organizācijas nostādnēm un principiem zāļu tirgus regulēšanā un attīstībā. Bez tam tā atbilst arī vairāku ES dalībvalstu izvēlētajai stratēģijai.

Latvija kopā ar pārējām Baltijas valstīm ir izvirzījusies priekšplānā un sevi pierādījusi, ieviešot veselības ekonomikas un farmakoekonomikas principus Zāļu iegādes kompensācijas sistēmas pilnveidošanā un zāļu racionālas izrakstīšanas jomā. Turklāt PVO jau vairākkārtīgi ir pieaicinājusi Latvijas ekspertus līdzīgu jautājumu risināšanai Centrālās un Austrumeiropas valstīs.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes