Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

VM: No 2004.gada 1.janvāra ģimenes ārstu darbā nekas neminās

05.01.2004
Veselības ministrija atgādina, ka līdz 2004.gada 1.jūnijam tiks turpināts darbs pie ģimenes ārstu apmaksas un darba organizācijas sistēmas (kapitācijas modeļa) izvērtēšanas. Līdz ar to, no 2004.gada 1.janvāra ģimenes ārstu darba specifikā un sadarbības formās, kā arī līgumattiecībās ar valsti, nav nekādu izmaiņu un ģimenes ārsti gan laukos, gan pilsētā strādā esošo apmaksas modeļu ietvaros.

izmaiņu un ģimenes ārsti gan laukos, gan pilsētā strādā esošo apmaksas modeļu ietvaros.

Darba grupa, kurā ir pārstāvji no Veselības ministrijas, Veselības obligātas apdrošināšanas valsts aģentūras (VOAVA), slimokasēm, ģimenes ārstu asociācijām un Latvijas Ārstu biedrības, turpinās darbu arī 2004.gadā, strādājot pie lauku un Rīgas ģimenes ārstu darba un apmaksas sistēmas izvērtēšanas.
Plānots, ka līdz šī gada 1.jūnijam tiks apzināti un veikti uzlabojumi lauku un Rīgas ģimenes ārstu darba apmaksas kārtībās, lai izveidotu vienotu ģimenes ārstu apmaksas modeli Latvijas teritorijā.

Lai varētu spriest par kapitācijas modeli, kas būtu vispiemērotākais visai Latvijas teritorijai, nepieciešama datu izvērtēšana par Rīgas teritorijā ieviesto pilotprojektu. Tādēļ Veselības ministrija atgādina un atkārtoti uzsver, ka Rīgas kapitācijas modelis netika izveidots speciāli Rīgai, bet gan Rīga tika izvēlēta kā vieta, kur modeli izmēģināt un aprobēt. Ministrija uzsver, ka plānotais vienotais ģimenes ārstu kapitācijas modelis nebūs jaunizveidota sistēma vai kāds trešais modelis, bet gan modificēts tā saucamais Rīgas un lauku modelis.

Lai kapitācija varētu strādāt vēl efektīvāk, ir nepieciešams pabeigt Vadības informācijas sistēmas programmatūras izveidi finanšu atskaites sistēmām. Šis darbs VOAVA jāpabeidz līdz 2004.gada februāra beigām. 

2004.gada pirmajā sēdē darba grupa sniegs ziņojumus par paveikto darbu pilotprojektā un izskatītajām metodikām, kā arī priekšlikumiem turpmākajam darbam pie ambulatorās veselības aprūpes sistēmas sakārtošanas, 2004.gada janvāris ir tikai starpposms. Rīgas pilotprojekta aprobāciju  plānots pabeigt līdz šā gada otrajai pusei.

Pie līdzšinējās sistēmas veselības aprūpe nevar turpināt strādāt vēl vairākus gadus, jo par sistēmas trūkumiem liecina pacientu sūdzības un iedzīvotāju saslimstības statistika. Ar katru gadu attīstās jaunas tehnoloģijas un ārstēšanas metodes, tādēļ līdzi šīm metodēm un tehnoloģijām ir jāmaina arī ģimenes ārstu apmaksas kārtība, jo nemainot ģimenes ārstu darba apmaksas kārtību, pastāv risks, ka valsts nauda tiek nelietderīgi izlietota.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes