Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Nosaka kārtību transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaužu izdevumu segšanai

16.12.2003
Ministru kabinets šodien pieņēma noteikumus šKārtība, kāda sedz transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumus". Šāda kārtība pieņemta, jo pašreiz spēkā esošie normatīvie akti neregulē kārtību, kādā sedz transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumus.

sošie normatīvie akti neregulē kārtību, kādā sedz transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumus.

Noteikumi paredz, ka visos gadījumos pārbaudes izdevumus sedz pārbaudāmā persona, pieprasot no ārstniecības iestādes stingrās uzskaites kvīti, kur norādīti ārstniecības iestāde rekvizīti, transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds, personas kods un pakalpojuma veids.

Transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaudes ir jāiziet:
 Ja transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli ir vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu iespaidā;
 Ja ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai;
 Ja pārbaudi izdara pēc transportlīdzekļa vadītāja lūguma.

Kārtība nosaka, ka samaksas apmēru par pārbaudi nosaka saskaņā ar ārstniecības iestādes apstiprinātu cenrādi. Samaksa par pārbaudi jāveic pirms tās uzsākšanas.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas sniegtā informācija liecina, ka no 2002.gada 4.novembra līdz šā gada 25.jūlijam Valsts policija uz transportlīdzekļu vadītāju pirmstermiņa veselības pārbaudēm ir nosūtījusi 9851 personu, no tām 1715 ir izgājušas pārbaudi. 119 personām ir konstatētas pretindikācijas (izsniegta medicīniskā izziņa) un 1596 personām pretindikācijas nav konstatētas. (Medicīnisko pretindikāciju konstatēšana nozīmē, ka transportlīdzekļa vadītājam tiek konstatēta alkohola vai narkotiku atkarība vai narkotiku lietošana. Komisija šīm personām uzliek liegumu vadīt transportlīdzekli uz noteiktu laiku. Pēc noteiktā laika personai ir jāierodas uz pārbaudi ar apliecinošu dokumentu par ārstēšanas veikšanu.).

9844 personas nosūtītas, ja transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu iespaidā (šīs personas par pārbaudēm maksā pašas). No 9851 personas tikai septiņas ir nosūtītas uz pamatotu aizdomu pamata, ka trasnportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes