Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Piešķir līdzekļus no VOAVA Rezerves fonda

09.12.2003
Šodien, 9.decembrī, Ministru kabineta sēdē tika pieņemti grozījumi MK noteikumos "Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi". Grozījumi notekumos paredz, ka 36 lokālajām un pārpofilējamajām ārstniecības iestādēm no Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras (VOAVA) Rezerves fonda tiek piešķirti līdzekļi veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanai.

ti līdzekļi veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanai.  

Līdzekļus no VOAVA Rezerves fonda saņems:

 • Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Aizkraukles rajona slimnīca",
 • Balvu slimnīca;
 • Bauskas pilsētas Domes bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca";
 • Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Cēsu rajona centrālā slimnīca";
 • Dobeles rajona pašvaldības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca";
 • Krāslavas rajona centrālā slimnīca;
 • Ludzas rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Ludzas rajona slimnīca";
 • Bezpeļņas organizācija Madonas rajona pašvaldības uzņēmums "Madonas slimnīca";
 • Ogres rajona pašvaldības medicīniskās aprūpes bezpeļņas uzņēmums "Ogres rajona slimnīca;
 • Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Preiļu slimnīca";
 • Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Priekules slimnīca"; 
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs";
 • Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Tukuma slimnīca un poliklīnika";
 • Pašvaldības medicīniskās aprūpes bezpeļņas organizācija "Talsu rajona ātrā medicīniskā palīdzība";
 • Viļakas slimnīca;
 • Dagdas slimnīca;
 • Kandavas slimnīca un poliklīnika;
 • Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Valmieras slimnīca";
 • Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Varakļānu slimnīca";
 • Aizputes pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Aizputes zonālā slimnīca";
 • Alūksnes rajona padomes pašvaldības bezpeļņas organizācija "Alūksnes slimnīca";
 • Rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Limbažu slimnīca";
 • Rīgas rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Rīgas rajona slimnīca";
 • Valkas rajona pašvaldības bezpeļņas organizācija "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca";
 • Valkas rajona pašvaldības bezpeļņas organizācija "Valkas slimnīca";
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu slimnīca";
 • Madonas rajona Ērgļu pagasta pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija "Ērgļu pagasta slimnīca";
 • Pašvaldības uzņēmums sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas rajona slimnīca";
 • Līvānu novada domes pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Līvānu slimnīca";
 • Saulkrastu pilsētas ar laiku teritoriju domes bezpeļņas uzņēmums "Saulkrastu slimnīca";
 • Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domes bezpeļņas uzņēmums "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs";
 • Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums šKuldīgas slimnīca";
 • Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija";
 • Lubānas pašvaldības bezpeļņas organizācija "Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs";
 • Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs;
 • Pašvaldības uzņēmums "Daugavpils neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija";

Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 "Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūrplāna izstrādāšanas un ieviešanas kārtība" 23.punkts nosaka, ka VOAVA Rezerves fonda līdzekļus var izlietot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūras optimizēšanai.

Līdz ar to VOAVA Rezerves fonds ir viens no veidiem, kā finansiāli atbalstīt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūras attīstību un sakārtošanu.

Šodien, Ministru kabinets, grozot Veselības aprūpes finansēšanas noteikumus vienlaicīgi apstiprināja arī projektu sarakstu, kas 2003.gadā saņem finansējumu no VOAVA Rezerves fonda par kopējo summu 608 836 latu apjomā.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes