Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/186_par_narkologijas_centra_reorganizaciju/

Par Narkoloģijas centra reorganizāciju

 
09.12.2003

Šodien, 9.decembrī Ministru kabineta (MK) sēdē tika pieņemts Veselības ministrijas izstrādātais MK rīkojuma projekts šPar bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma šNarkoloģijas centrs" reorganizāciju par valsts aģentūru "Narkoloģijas valsts aģentūra". Rīkojums paredz, ka līdz 2004.gada 1.februārim paredzēts izveidot Narkoloģijas valsts aģentūru.

04.gada 1.februārim paredzēts izveidot Narkoloģijas valsts aģentūru.

Izveidojot valsts aģentūru šNarkoloģijas valsts aģentūra", tiktu nodrošināta narkotiku un narkomānijas monitoringa funkciju veikšana. Vienlaikus iecerēts, ka šī aģentūra monitorēs arī alkohola un tabakas izstrādājumu lietošanu.

Narkoloģijas valsts aģentūras galvenie uzdevumi būs monitoringa veikšana ? situācijas un politikas analīzes veikšana, politikas ieviešana. Centrs veiktu arī zinātnisku izpēti par narkomānijas problēmām valstī, organizētu apmācības narkomānijas politikas īstenošanas jautājumos, tā rīcībā būtu plaša informatīvā datu bāze par narkotiku un narkomānijas izplatību valstī.
Jaunās institūcijas darbības mērķis ir sniegt informatīvu atbalstu valsts pārvaldes iestādēm atkarības vielu izplatības un lietošanas mazināšanas politikas veidošanai.

Veselības ministrija norāda: šŠāda centra izveidošana bija nepieciešama, jo nākotnē tam būs nepieciešams sadarboties ar Eiropas narkotiku un narkomānijas monitoringa centru un jāsniedz šim centram informācija par narkotiku un narkomānijas izplatību Latvijā". 

Pēc reorganizācijas, plānots, ka Narkoloģijas valsts aģentūra veiks šādas funkcijas:

  • veidot un attīstīt nacionālo starpnozaru narkotiku, alkohola un tabakas informācijas un monitoringa sistēmu un koordinēt tās darbību;
  • vadīt narkotiku, alkohola un citu atkarību samazināšanas valsts programmu realizāciju;
  • veikt alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes ekspertīzi;
  • izstrādāt metodiskus ieteikumus par atkarības slimnieku ārstēšanu un diagnostiku;
  • sniegt augsti kvalificētu narkoloģisko palīdzību.

Savu kompetenci alkoholisma politikas izstrādes jomā Narkoloģijas centrs apliecinājis, kopīgi ar Veselības ministriju un Pasaules Veselības organizāciju izstrādājot "Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programma 2004. ? 2008. gadam projektu".