Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/171_alkohola_paterina_mazinasanas_un_alkoholisma_ierobezosanas_programma/

Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programma

 
13.11.2003

Veselības ministrija sadarabībā r Narkoloģijas valsts aģentūru un Pasaules Veselības organizācijas atbalstu ir izstrādājusi Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programmu 2005.-2008.gadam. Programma ir pieņemta Ministru kabinetā un apstiprināta ar 19.01.2005 MK rīkojumu Nr. 40.

.-2008.gadam. Programma ir pieņemta Ministru kabinetā un apstiprināta ar 19.01.2005 MK rīkojumu Nr. 40.

Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programma 2005. ? 2008.gadam (informatīvā daļa)
Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programmas 2005. ? 2008.gadam kopsavilkums
Programmas "Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programma 2005. ? 2008.gadam" ieviešanas plāns