Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/158_ar_pasvaldibam_parruna_veselibas_aprupes_iestazu_turpmako_attistibu/

Ar pašvaldībām pārrunā veselības aprūpes iestāžu turpmāko attīstību

 
24.10.2003

Veselības ministre Ingrīda Circene un Veselības ministrijas pārstāvji šonedēļ tikās ar vairāku pašvaldību un slimnīcu pārstāvjiem, lai pārrunātu veselības aprūpes iestāžu turpmākās attīstības iespējas. Tikšanās iemesls ir Ambulatorās un stacionārās aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūras (Māsterplāns) optimizācija.

esls ir Ambulatorās un stacionārās aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūras (Māsterplāns) optimizācija.

Lai sniegtu iedzīvotājiem kvalitatīvu un veselības aprūpes prasībām atbilstošu medicīnisko palīdzību visos līmeņos, pakāpeniski līdz 2010.gadam vairākām mazajām slimnīcām un veselības aprūpes iestādēm būs jāmaina to darba profils, proti, tās būs jāpārprofilē. Daļa no bijušajām ārstniecības iestādēm jau ir mainījušas savu darbības profilu.

Par Māsterplānā paredzētajām aktivitātēm ārstniecības iestāžu darbības optimizācijai gan pašvaldības, gan ārstniecības iestāžu vadītāji, īpašnieki un citas ieinteresētās personas pakāpeniski tika informētas jau Māsterplāna izstrādes gaitā.

Ministrija izprot ārstniecības iestāžu bažas par to turpmāko darbību un vēlas pēc iespējas skaidrāk izrunāt nākotnes perspektīvas, jo šo ārstniecības iestāžu liktenis ir valstiski nozīmīgs. Tādēļ ir uzsāktas tikšanās ar pārprofilējamo ārstniecības iestāžu vadītājiem, īpašniekiem, pašvaldību un slimokašu pārstāvjiem, respektīvi, visām procesā iesaistītajām pusēm. Ministrija uzskata, ka atklāts dialogs nodrošinās labāku savstarpējo sapratni nekā neskaitāmi dokumenti un atzinumi. Sarunājoties katrai no pusēm ir iespējams paust savu viedokli, ko operatīvi var apspriest un vienoties par iespējamo risinājumu

Šonedēļ ministrijā notika sarunas ar Olaines, Saulkrastu, Kandavas, Ādažu, Aknīstes, Viesītes un Dagdas u.c ārstniecības iestāžu un pašvaldību pārstāvjiem.

Veselības centram šOlaine"  ministre ierosināja īpaši attīstīt ambulatoro aprūpi, norādot, ka projektu par primārās veselības aprūpes daļas renovāciju un modernizāciju kā vienu no prioritārajiem varētu virzīt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļu piešķiršanai.
Rezultātā Olaines veselības centra  un Olaines domes pārstāvji šim priekšlikumam piekrita, norādot, ka aptuveni mēneša laikā izskatīs šo priekšlikumu sīkāk, kā arī iesniegs ministrijā savu redzējumu par turpmāko attīstību.

Veselības centrā šOlaine" 2002.gadā ārstējās 834 pacienti, vidēji slimnīcā pavadot 6,62 dienas. Šā gada pirmajā pusgadā ārstējušies 277 pacienti. Patlaban slimnīcā ir 20 gultas vietas. (Dati SIA šPierīgas slimokase".) Slimnīcā daļēji tiek veiktas arī sociālās aprūpes funkcijas.

Saulkrastu slimnīcai tika izteikts piedāvājums izveidot un attīstīt traumpunktu, jo Saulkrastu slimnīca atrodas tieši blakus ceļam šVia Baltica", kā arī uz esošās slimnīcas bāzes izveidot sociālās aprūpes iestādi.  Savukārt Saulkrastu slimnīcas vadītājs Oskars Leinerts ierosināja, ka Saulkrastu slimnīcā varētu izveidot grūtnieču aprūpes nodaļu vai pat izveidot to par grūtnieču aprūpes centru, īpašu uzmanību veltot pacientēm patoloģiski noritošas grūtniecības gadījumos. O.Leinerts norādīja, ka šāda ārstniecība Saulkrastos esot darbojusies padomju gados un tā bijusi visai populāra. Ministre Ingrīda Circene norādīja, ka ideja ir apsveicama un to iespējams apsvērt turpmākajos gados, turklāt ņemot vērā arī nepieciešamību Veselības ministrijai izstrādāt demogrāfijas uzlabošanas programmu. Rezultātā ministre aicināja Saulkrastu pašvaldības un slimnīcas pārstāvjus rakstīt projektu par grūtnieču aprūpes centra izveidošanu, ko pēc tam varētu reāli izvērtēt saistībā ar ginekoloģijas un dzemdību pakalpojumu pirkšanas programmu.

Patlaban Saulkrastu slimnīcā ir 25 gultas vietas. Pagājušajā gadā slimnīcā ārstējušies 1195 pacienti, pavadot tur vidēji 7,04 dienas. (Dati SIA šPierīgas slimokase".)

Tiekoties ar Kandavas novada pārstāvjiem un Kandavas slimnīcas galveno ārstu Andri Aleksīnu ministre atzina, ka šīs slimnīcas nākotnes attīstības iespējas ir visai sarežģītas. Viens no reālākajiem variantiem būtu Kandavas slimnīcu pievienot Tukuma rajona slimnīcai, izveidojot Tukuma rajona slimnīcas