Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

I.Circenes uzruna VVS konferencē

24.10.2003
Šodien, 24.oktobrī, veselības ministre Ingrīda Circene teica uzrunu konferencē "Veselību veicinošās skolas Baltijas valstīs: attīstība un iespējas", kurā tiek izvērtēta Baltijas valstu veselību veicinošo skolu 10 gadu pieredze.

izvērtēta Baltijas valstu veselību veicinošo skolu 10 gadu pieredze.

Ingrīda Circene: "Veselības veicināšana ir process, ko nav iespējams ietvert likumos un noteikumos, bet tā ir indivīda, sabiedrības un valsts kopējā atbildība.

Tādēļ sabiedrība, kas izjūt vienotu atbildību par tās locekļiem un apkārtējo vidi, kā arī domā par tās uzlabošanu ir mūsdienīga un moderna.

Sabiedrībai ir jāsaprot, ka tikai vienoti apzinot, uzlabojot un kontrolējot veselību ietekmējošos faktorus, ir iespējams nodrošināt veselu un stipru sabiedrību.

Lai sabiedrība būtu vesela, izglītota un varētu pastāvēt, nepieciešams stabils un veselīgs tās pamats. Un šis pamats ir un vienmēr būs jaunieši, kuri ar savām zināšanām veido tālāku sabiedrības pastāvēšanas pamatu, vērtības un labklājību.

Ļoti būtiski jaunajiem cilvēkiem ir sajust nepieciešamo atbalstu un sapratni. Savstarpēja uzticēšanās veicinās arī pozitīvu attieksmi pret savu veselību.

Jau skolās, gūstot jaunas zināšanas veselības mācībā un ar to saistītajos un citos mācību priekšmetos, jauniešiem tiek dota iespēja izglītoties un uzņemties atbildību par savu veselību. Arī Veselību veicinošo skolu projekta būtība ir skolēnos veidot izpratni par veselību kā vienu no cilvēka pamatvērtībām.
Arvien no jauna ir jāaktivizē darbs, lai uzlabotu skolēnu un jauniešu veselību, kā arī maksimāli efektīvi jācīnās pret veselībai riskantu faktoru izplatību sabiedrībā.

Pašlaik nozīmīgas problēmas ir pusaudžu mirstība un invaliditāte ārējo cēloņu dēļ, narkotisko un psihotropo vielu lietošanas pieaugumus, salīdzinoši lielais nepilngadīgo dzemdētāju skaits u.c.

Lai strauji mainītu situāciju uz labo pusi, skolās ir iespējams veselības izglītību cieši sasaistīt ar veselības veicināšanu, izmantojot mūsdienīgus un pedagoģiski labi izstrādātus mācību materiālus veselības izglītībā. Vēl vairāk paaugstinot veselību veicinošo skolu skolotāju kompetenci un teorētisko sagatavotību, būs iespējams veselības veicināšanas idejas izplatīt, kas varētu mazināt sociālo spriedzi sabiedrībā.
Veselību veicinošo skolu skolotāji - koordinatori iesaistās dažādās darba grupās, lai pilnveidotu veselības mācības un sociālo zinību standartus, programmas un veidotu mācību materiālus.

Piedaloties pasākumos vai tos organizējot, jaunieši apgūst pozitīvas rīcības iemaņas attiecībā uz savu veselību, kā rezultātā mainās jauniešu attieksme pret veselību un ceļas viņu pašcieņa, kas ir garīgās veselības pamats. Darbojoties Veselību veicinošo skolu projektā, mainās jauniešu un pedagogu attieksme pret notiekošo un vidi vispār, tādejādi ir iespējams apvienot tos jauniešus un skolotājus, kuri vēlas paralēli mācību darbam stundās veidot ārpusstundu aktivitātes, kuras ietver zināšanas par veselību un tās vērtību ne tikai fiziskajā, bet arī psihiskajā un sociālajā veselībā.

Veselību veicinošās skolas ir īpaši piemērots projekts, lai nodrošinātu skolu ilgtspējīgu attīstību. Piemēram, 2000.gadā Veselību veicinošo skolu darba izvērtēšanas aptauja pierādīja, ka šis projekts ir piemērots Latvijas skolām, jo tas ir kļuvis par vienu no skolas prioritātēm. Tas nozīmē - skolotāji mācību stundās vairāk pielieto interaktīvās mācību metodes, lai skolēnus aktīvi iesaistītu mācību procesā, kā arī izmanto iegūtās prasmes sadzīvē. Savukārt, skolēni vairāk iesaistās savas skolas vides veidošanā un skola kļūst patīkama, tā attīstās kā, patiesi, demokrātiska skola. Aptaujas rezultāti rāda, ka arī nozīmīgi lielāks skolēnu skaits Veselību veicinošajās skolās atturas no smēķēšanas.

Lai pilnvērtīgi realizētu veselības izglītību un veselības veicināšanu, svarīgi, lai skolotāji - klašu audzinātāji būtu ar labām zināšanām veselības izglītībā un veselības veicināšanā, tā iekļaujoties sabiedrības integrācijas procesos kā vienojošs elements, audzinot nākotnes Latvijas sabiedrības locekļus.
Faktiski veselību veicinoša skola ir liels visas skolas projekts, kuru vada veselības komanda. Tās sastāvā ir gan skolēni, gan skolotāji un vecāki, aptverot daļēji arī skolēnu ģimenes.

Pēc Veselību veicinošo skolu darbības Latvijā var spriest par šo skolu lielo nepieciešamību un tālāku attīstību visā Latvijā. Kā zināms, pašlaik Latvijā ir 120 Veselību veicinošas skolas un 40 ir izteikušas vēlēšanos līdzdarboties un pievienoties Veselību veicinošo skolu projektam.
Veselības ministrija atbalsta šo pozitīvo Veselību veicinošo skolu projekta paplašināšanās tendenci un cer turpmāk sadarboties ar Veselību veicinošo skolu koordinatoriem.

Jauniešu veselība vienmēr ir bijusi viena no galvenajām veselības aprūpes prioritātēm Latvijā. Vēlos uzsvērt, ka jauniešu veselība ir kopēja sabiedrības interese, tāpēc aicinu Jūs arī sadarboties ar sociālām un izglītības iestādēm, nevalstiskām organizācijām un citām institūcijām mūsu tautas nākotnes interesēs."

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes