Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/142_jauna_majas_lapa/

Jauna mājas lapa

 
13.10.2003

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra informē, ka ir izveidota un nodota lietošanā Aģentūras jaunā mājas lapa: www.voava.lv.

zveidota un nodota lietošanā Aģentūras jaunā mājas lapa: www.voava.lv.

Mājas lapa ir strukturēta divos līmeņos, kā galveno izceļot informāciju par Aģentūru, veselības aprūpes jautājumiem, finansu informāciju, informācijas tehnoloģijām, normatīvo bāzi un papildinformācija par noderīgām saitēm.

Otra līmeņa informācija ir kā skaidrojošs elements galvenajām sadaļām.
Pie aktuālās informācijas var pieskaitīt aktualizāciju sadaļā "Finanses", kur informācija par "Valsts pamatbudžeta programmu izpildi" un "Valsts speciālā veselības aprūpes budžeta programmu izpildi" tiks aktualizēta ik pa trijiem mēnešiem. Šajā sadaļā var iepazīties ar līgumu reģistru un atrast līgumorganizāciju sarakstu un noslēgto līgumu summas.

Aģentūra cer, ka jaunā mājas lapa palīdzēs Jums labāk orientēties, analizēt un pētīt veselības aprūpes sfēru.