Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Izvērtēs likumdošanu saistībā ar cilvēku audu un orgānu transplantāciju

10.10.2003
Veselības ministrijā ir izveidota darba grupa, kuras uzdevums ir izvērtēt iespējamās nepilnības spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas regulē cilvēku audu un orgānu izņemšanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu, izmantošanu un tirdzniecības aizliegumu. Darba grupā ir pārstāvji no Veselības ministrijas, Drošības policijas, Tieslietu ministrijas, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra un citām institūcijām.

šības policijas, Tieslietu ministrijas, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra un citām institūcijām.

Pamatā šo jomu regulē 1992.gadā pieņemtais likums šPar miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā". Šajā likumā ir veikti vairāki redakcionāli grozījumi, taču kopumā likums ir pilnveidojams.

Darba grupa izvirzīja vairākas galvenās problēmas, par kurām būtu nepieciešams diskutēt.
Kā pirmo diskutējamo jautājumu darba grupa izvirzīja likuma šPar miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā"  3.pantā atrunāto aizlieguma vai atļaujas noformēšanu, uzsverot, ka šis likuma pants nav pietiekami precīzi formulēts. Patlaban minētā likuma 3.pants nosaka,
- šja persona vēlas aizliegt vai atļaut izmantot savu ķermeni, audus vai orgānus pēc nāves, tā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.
Juridisks spēks ir tikai tādam rīcībspējīgas personas parakstītam aizliegumam vai atļaujai izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves, par kuru ziņas iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.

Kārtību, kādā ārstniecības, izglītības un zinātnes iestādes pieprasa un saņem ziņas no Iedzīvotāju reģistra par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc tās nāves, nosaka Ministru kabinets."

Darba grupas locekļi arī atzina, ka izmaiņas nepieciešamas likuma 4.pantā par tuvāko piederīgo tiesībām, jo to patlaban iespējams dažādi traktēt. Likuma 4.pants nosaka:
šMiruša cilvēka ķermeni, audus un orgānus nedrīkst izmantot pret viņa dzīves laikā izteikto gribu; gadījumos, kad tā nav izteikta, miruša cilvēka ķermeni, audus un orgānus drīkst izmantot, ja pret to neiebilst neviens no bērniem, vecākiem, brāļiem, māsām vai laulātajiem".

Darba grupas loceklis, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Transplantācijas centra vadītājs Rafails Rozentāls informēja, ka no 25 Eiropas valstīm 17 valstīs šajā jautājumā darbojas piekrišanas prezumpcija, kas pēc būtības ir arī Latvijā. Proti, ja mirušais cilvēks savas dzīves laikā nav aizliedzis izmantot savu ķermeni, audus un orgānus, kā arī, ja pret to nav iebilduši viņa tuvinieki, tad iesaistītās ārstniecības personas var strādāt un glābt dzīvības tiem slimniekiem, kuriem nepieciešama steidzama transplantācijas operācija. Savukārt astoņās Eiropas valstīs darbojas nolieguma prezumpcija.

Darba grupas locekļi arī atzina, ka būtu nepieciešams samazināt to tuvinieku loku, kuri var aizliegt mediķiem izmantot miruša cilvēka audus un orgānus, jo mediķiem, lai izņemtos audus un orgānus tālāk varētu izmantot citu cilvēku glābšanai, ir neliels laika sprīdis, dažkārt pat tikai 15-20 minūtes.

Pēc darba grupas pārstāvju domām, izmaiņas nepieciešamas arī likuma 9.pantā un 11.pantā. Likuma 9.pants ir par audu un orgānu izņemšanu pataloganatomiskās un tiesu medicīniskās izmeklēšanas laikā; likuma 11.pantā ir atrunāti transplantācijas noteikumi donora nāves gadījumā.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes