Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Valsts farmācijas inspekcija prasa apturēt zāļu reklāmu Latvijas Radio 1

08.10.2003
Rīga, 08.10.2003 ?Valsts farmācijas inspekcija nosūtījusi vēstuli Latvijas Radio 1 vadībai, prasot kā neatbilstošu normatīvajiem aktiem nekavējoši apturēt radio ēterā pārraidīto "Eiroaptieka bāze" medikamentu reklāmu, kurā klausītājus aicina iegādāties medikamentus, apmeklējot "Eiroaptieka bāzi" tirdzniecības centrā "Maxima" Rīgā, Saharova ielā 20a.

egādāties medikamentus, apmeklējot "Eiroaptieka bāzi" tirdzniecības centrā "Maxima" Rīgā, Saharova ielā 20a.

Valsts farmācijas inspekcija šādu lēmumu pieņēmusi vairāku iemelsu dēļ:
Pirmkārt, pēc Farmācijas inspekcijas rīcībā esošās informācijas, minētais reklāmas materiāls ir pretrunā ar reklāmu (t.sk. zāļu reklāmu) reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Veselības ministrijas Farmācijas departaments atgādina, ka Ministru kabineta noteikumi šZāļu reklamēšanas kārtība" nosaka, ka zāļu reklāma ir jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt zāļu izrakstīšanu, piegādi, pārdošanu vai lietošanu. Ja saskaņā ar noteikumos iekļauto definīciju informācija ir uzskatāma par zāļu reklāmu, pirms izplatīšanas uzsākšanas tā jāsaskaņo Valsts zāļu aģentūrā. Noteikumi nosaka, ka sabiedrībai ir aizliegts reklamēt recepšu zāles.

Otrkārt, lai uzņēmums varētu nodarboties ar farmaceitisko darbību, ir jāsaņem licence. "Eiroaptieka bāze" nav licencēts farmaceitiskās darbības uzņēmums.

Treškārt, rūpējoties par iedzīvotāju veselību Veselības ministrija nevar pieļaut, ka iedzīvotāji tiek aicināti iegādāties medikamentus vietās, kas nav licencēti farmācijas uzņēmumi.

Ceturtkārt, tā kā tirdzniecības centrā "Maxima" Rīgā, Saharova ielā 20a, darbojas licencēta aptieka "Primula NATA", reklāmā izteiktais aicinājums patērētājiem apmeklēt "Eiroaptieka bāze" uzskatāms par maldinošu.

Reklāmas likums aizliedz maldinošas reklāmas, t.i. tādas reklāmas, kura jebkādā veidā maldina vai varētu maldināt un tādējādi ietekmēt personas ekonomisko rīcību vai kaitēt konkurentam, izplatīšanu. Izsludinot akciju, aptiekas pienākums ir nodrošināt tajā iekļauto solījumu izpildi, nodrošinot iedzīvotājiem zāles par izziņoto cenu. Ja reklāmā netiek norādīts uz atlaidēm konkrētām zālēm, bet zāļu grupām (indikācijām), pazeminātā cena attiecināma uz visām zālēm, kas atbilst minētajai grupai. Gadījumā, ja aptieka nepilda visus akcijas reklāmā iekļautos solījumus, iedzīvotājiem ir tiesības vērsties Valsts farmācijas inspekcijā ar sūdzību par reklāmas pārkāpumiem.

Valsts farmācijas inspekcija savā vēstulē norāda, ka Latvijas Radio 1, pārraidot minēto reklāmu, ir pārkāptas vairākas normatīvo aktu prasības ? Reklāmas likuma 3.panta pirmā daļa (Reklāmai jābūt likumīgai, patiesai un objektīvai, tā veidojama saskaņā ar godprātīgu reklāmas praksi. Reklāma nedrīkst mazināt sabiedrības uzticēšanos reklāmai, un tai jāatbilst godīgas konkurences principiem); 8.pants, kas nosaka, ka maldinoša reklāma ir aizliegta, kā arī Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumu Nr.41 "Zāļu reklamēšanas kārtība" 2.punkta prasības. Minētais punkts nosaka, ka zāļu reklāma ir jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt zāļu izrakstīšanu, piegādi, pārdošanu vai lietošanu.

Valsts farmācijas inspekcija nosūtījusi vēstuli arī aptiekas "Primula NATA" vadībai, lūdzot sniegt inspekcijai un Veselības ministrijas Farmācijas departamentam paskaidrojošu informāciju, saistībā ar laikrakstā "Rīgas Balss" šā gada 3.oktobrī publicēto "Eiroaptieka bāze" reklāmu, jo par reklāmu uzskatāmas arī akcijas aptiekās, kuru ietvaros zāles tiek piedāvātas ar atlaidi. Akciju norisē jāievēro atbilstība gan Reklāmas likumam, gan zāļu reklāmas noteikumiem (gadījumos, ja akcija attiecināma uz konkrētām zālēm). Atbilstoši likumam, informācijā par akciju jānorāda speciālā piedāvājuma priekšmets, datums, kurā speciālais piedāvājums vai izpārdošana sākas un beidzas, kā arī nosacījumi, no kuriem atkarīgs speciālais piedāvājums vai izpārdošana.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes