Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Iesaistītās puses diskutē par Pacientu tiesību aizsardzības likumprojektu

03.10.2003
Rīga, 02.10.2003 ? Šodien notika konference šPacientu tiesību aizsardzības likumprojekta sabiedriskā apspriede", kurā iesaistītās puses diskutēja par Veselības ministrijas izveidotās darba grupas sagatavoto pacientu tiesību likumprojektu. Darba grupā, kas tika izveidota maijā, darbojās ieinteresēto pušu pārstāvji ? Veselības ministrijas pārstāvji, pacienti un ārsti.

veidota maijā, darbojās ieinteresēto pušu pārstāvji ? Veselības ministrijas pārstāvji, pacienti un ārsti.

Veselības ministre Ingrīda Circene konferences dalībniekiem uzsvēra, ka pacientu tiesības ir būtisks jautājums visiem iedzīvotājiem. šMūsu valstī ir gan Ārstniecības likums, gan likums par prakšu ārstiem, gan citi vairāki normatīvie akti, kas regulē pašu ārstniecības procesu, taču mēs atduramies kā pret sienu tajos gadījumos, kad runa ir par pacientu tiesību jautājumiem,"  sacīja I.Circene. Ministre arī uzsvēra, ka svarīgs aspekts pacientu un ārstu attiecībās ir savstarpējā sapratne un arī ārstniecības personai ir jāizprot pacienta tiesības uzzināt visu pilnu informāciju par savu diagnozi, par nepieciešamajiem izmeklējumiem, informāciju par šo izmeklējumu efektivitāti, iedarbību, par to, cik šāds izmeklējums maksā, kā arī informāciju par iespējamajiem variantiem un citām ārstniecības alternatīvām. Svarīgs aspekts šajā situācijā ir arī datu aizsardzībai un pacientu tiesībām uz konfidencionalitāti.

Ministre arī uzsvēra, ka šodien apspriežamais likumprojekts nav gala variants, ka tas tiks pilnveidots un papildināts, atbilstoši šodienas diskusijā izskanējušajiem viedokļiem, priekšlikumiem un Eiropas Savienības 14 pamatprincipiem. Paredzēts, ka līdz šā gada beigām pilnībā tiks sagatavots Pacientu tiesību likums un tas tiks iesniegts Ministru kabinetā un pēc tam Saeimā. I.Circene atzina, ka neapšaubāmi mediķu, pacientu un juristu domas vairākos jautājumos atšķirsies, tādēļ jo īpaši svarīga ir šāda kopīga diskusija.

Konferencē savu viedokli par sagatavoto likumprojektu sniedza arī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) eksperts pacientu tiesību juridiskajos jautājumos Larss Fallbergs. PVO eksperts atzīmēja, ka pacientu tiesības aizsargājoši likumi top arvien vairāk valstīs, šādi likumi jau ir Islandē, Dānijā, Grieķijā, Beļģijā, Izraēlā, Francijā, Norvēģijā un citās valstīs. L.Fallbergs kā galvenos aspektus pacientu tiesību jomā minēja,  ka likumam par pacientu tiesībām ir jābūt pieejamam visiem sabiedrības locekļiem, likuma valodai ir jābūt skaidrai un saprotamai ikvienam, likumā ir jābūt noteiktiem reālistiskiem mērķiem un uzdevumiem, likumam ir jāsniedz pacientu tiesiskā aizsardzība u.c.

Runājot par darba grupas sagatavoto likumprojektu PVO eksperts atzina, ka tas ir pirmais solis, taču būtu nepieciešams šo likumprojektu vēl uzlabot, uzlabojot likumprojekta struktūru un novēršot esošās pretrunas starp pašreizējā likumprojekta pantiem. Eksperts arī aicināja turpināt diskusiju par pacientu tiesību ombudu vai tiesībsargu, izlemjot kāds variants Latvijai būtu vairāk piemērots. Eksperts uzsvēra, ka pacientu tiesību likumam ir jāaizsargā pacientu intereses, nevis ārstniecības personas, kā abām pusēm ir jāstrādā vienā komandā.

Šodienas konferencē saistībā ar pacientu tiesību likumu uzmanība tika veltīta arī nepilngadīgo pacientu tiesību īpatnībām ārstniecības procesā, pacientu ar garīgās veselības traucējumiem tiesību īpatnībām ārstniecības procesā  u.c.

Koreferātu autori šodien konferencē vairākkārt atbalstīja viedokli, ka pacientam un ārstam ir jāspēj kopīgi sadarboties, ka tās nav divas karojošas puses.

Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas šAspazija" prezidente Ilze Laine atzina, ka izstrādātais likumprojekts ir labs, jo nostāda ārstu un pacientu švienā barjeras pusē", paskaidrojot, ka līdz šim štas, ko sacīja ārsts bija likums, taču pacientu tiesību aizsardzības likums ļaus arī pašiem pacientiem piedalīties ārstniecības procesā. I.Laine arī atzina, ka šis būs ļoti demokrātisks likums, jo jau tā pirmais variants tiek izdiskutēts sabiedrībā.
 
Likuma projekta mērķis ir nodrošināt un aizsargāt pacientu tiesības saskaņā ar vispārējām cilvēktiesībām, nosakot viņu tiesisko stāvokli un likumīgās intereses attiecībā uz ārstniecību, kā arī veicināt labvēlīgas attiecības starp pacientiem un ārstniecības procesā iesaistītajām personām, rosinot pacientus uz aktīvu līdzdalību ārstniecībā.

Likumprojektā ir norādītas pacientu tiesības, pacientu pienākumi, strīdu izskatīšana ārstniecības procesā, pacientu tiesību ievērošanas uzraudzība, kā arī atbildība par veselībai nodarīto kaitējumu.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes