Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Notiks konference šPacientu tiesību aizsardzības likumprojekta sabiedriskā apspriede"

29.09.2003
Rīga, 29.09.2003 ? Ceturtdien, 2.oktobrī, plkst. 9 viesnīcas šReval Hotel Latvija" konferenču zālē šAlfa" notiks konference šPacientu tiesību aizsardzības likumprojekta sabiedriskā apspriede". Konferencē uzrunu teiks veselības ministre Ingrīda Circene.

entu tiesību aizsardzības likumprojekta sabiedriskā apspriede". Konferencē uzrunu teiks veselības ministre Ingrīda Circene.

Šā gada maijā Veselības ministrijā tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija izstrādāt likumu šPacientu tiesību aizsardzības likums". Darba grupā darbojās ieinteresēto pušu pārstāvji ? valsts, pacienti un ārsti.

Minētajā konferencē likuma projekts tiks prezentēts sabiedrībai. Likuma projekta mērķis ir nodrošināt un aizsargāt pacientu tiesības saskaņā ar vispārējām cilvēktiesībām, nosakot viņu tiesisko stāvokli un likumīgās intereses attiecībā uz ārstniecību, kā arī veicināt labvēlīgas attiecības starp pacientiem un ārstniecības procesā iesaistītajām personām, rosinot pacientus uz aktīvu līdzdalību ārstniecībā. 

Likumprojektā ir norādītas pacientu tiesības, pacientu pienākumi, strīdu izskatīšana ārstniecības procesā, pacientu tiesību ievērošanas uzraudzība, kā arī atbildība par veselībai nodarīto kaitējumu.

Likumprojektu prezentēs un ar tā mērķiem un uzdevumiem konferencē iepazīstinās darba grupas vadītāja vietnieks, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras direktora vietnieks attīstības jautājums Dzintars Arbidāns. Par strīdiem, sūdzībām un ārsta atbildību konferencē runās Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības aprūpes organizācijas vadītāja pienākumu izpildītājs, ārsts, jurists Ronalds Rožkalns.
Viedokli par izstrādāto likumprojektu konferencē sniegs Pasaules Veselības organizācijas eksperts pacientu tiesību juridiskajos jautājumos Larss Fallbergs, zvērināts advokāts, Latvijas Pacientu tiesību biroja valdes priekšsēdētājs Agris Bitāns, organizācijas  šGlābiet bērnus!" priekšsēdētāja Inguna Ēbela, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektore, Juridiskās prakses un palīdzības centra direktore Jautrīte Briede un citi.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes