Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/134_prezentes_pirmo_iedzivotaju_aptauju_par_narkotiku_un_narkomanijas_izplatibu_latvija/

Prezentēs pirmo iedzīvotāju aptauju par narkotiku un narkomānijas izplatību Latvijā

 
26.09.2003

Rīga, 25.09.2003 ? Piektdien, 26.septembrī tiks prezentēta pirmā Latvijā veiktā iedzīvotāju aptauja par narkotiku un narkomānijas izplatību. Aptauja dos iespēju plašākā mērogā apzināt situāciju kopumā, sasniedzot arī to iedzīvotāju daļu, kas nav nonākusi ārstniecības vai tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā.

umā, sasniedzot arī to iedzīvotāju daļu, kas nav nonākusi ārstniecības vai tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā.

Pētījumu bija iespējams veikt, pateicoties PHARE 2000.gada nacionālās programmas finansējumam. Pētījumu veica Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, savā darbā cieši sadarbojoties ar Narkoloģijas centru.

Projekts  -  iedzīvotāju aptauja par narkotiku un narkomānijas izplatību, ietvēra četras izpētes uzdevumu  grupas:
1. Novērtēt narkotiku izplatību un lietošanu ietekmējošos aktorus uz Latvijas iedzīvotāju.

2. Analizējot speciālistu, profesionāļu, ierēdņu un politikas veidotāju u.c., kas iesaistīti ar narkomānijas problēmu risināšanu, informētību un viedokli.  

3. Pašreizējo narkotiku izplatības profilakses un ārstniecības iestāžu un aktivitāšu vērtējums.

4.Sagatavot un publicēt analītisku pārskata ziņojumu par pētījuma rezultātiem atbilstoši visiem iepriekšminētajiem mērķiem.

Šajā pētījumā iegūtie statistiskie rezultāti un ekspertu viedokļi var kalpot par objektīvu informatīvo bāzi, lai identificētu prioritātes narkotiku politikā un izvēlētos optimālāko risinājumu situācijas uzlabošanai.
Veiktais pētījums būs nozīmīgs informatīvs atbalsts Latvijas Narkotiku kontroles un narkomānijas profilakses stratēģijas īstenošanā 2004.-2008.gadam, jo efektīva narkotiku politika balstāma uz regulāru un sistemātisku narkotiku problēmas un tās seku apzināšanu un novērtēšanu.

Iedzīvotāju aptauja par narkotiku un narkomānijas izplatību Latvijā veikta atbilstoši Eiropas Narkotiku un narkomānijas monitoringa metodoloģijai, kā arī ņemot vērā ES pieredzi. Iegūtie dati ir maksimāli salīdzināmi nacionālā un Eiropas līmenī, nodrošinot iespēju nākotnē veikt atkārtotas aptaujas un narkotiku problēmas pētījumus.

Pētījuma prezentācija notiks 26.septembrī, Baznīcas ielā 25, plkt. 10.00, 103.telpā, piedaloties Veselības ministrei Ingrīdai Circenei, Iekšlietu ministrijas, Eiropas Komisijas un Narkoloģijas centra pārstāvjiem.