Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/116_darba_grupa_izvirza_galvenas_problemas_zalu_politikai_latvija/

Darba grupa izvirza galvenās problēmas zāļu politikai Latvijā

 
03.09.2003

Rīga, 03.09.2003 ? Veselības ministrijas izveidotā darba grupa šPar zāļu politiku Latvijā" identificējusi galvenos pašreiz esošos problēmu blokus zāļu politikā. Kā pirmais problēmu bloks ir identificēts perspektīvs zāļu politikas kā kopējās sabiedrības veselības politikas redzējums, kas būtu apstiprināts valdības līmenī, ilgtermiņā paredzot arī finansiālu segumu politikas realizācijai.

as būtu apstiprināts valdības līmenī, ilgtermiņā paredzot arī finansiālu segumu politikas realizācijai.

Darba grupa kā problēmu ir identificējusi arī medikamentu izvēles procesa caurspīdīgumu un kritēriju pamatotību, zāļu pieejamību primārās veselības aprūpes attīstības kontekstā, precīzi definējot maksājuma subjektu, objektu, maksātāju un maksas apmēru. Par svarīgām problēmām zāļu politikas jomā darba grupas locekļi atzinuši arī nepieciešamību identificēt sociāli neaizsargāto iedzīvotāju problēmas un to risinājumu meklēšanu, piesaistot finansiālos resursus arī ārpus valsts budžeta līdzekļiem, kā arī līdzekļu izlietojuma un pamatojuma analīzes veidošanu.

Darba grupa savas darbības laikā izvērtēs minētos problēmu blokus un sniegs savus priekšlikumus to risinājumam.

Atgādinām, ka darba grupa tika izveidota, lai veicinātu ekonomisku valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, veiktu situācijas analīzi un sagatavotu priekšlikumus racionālas zāļu politikas realizācijai.

Darba grupas vadītājs ir Veselības ministrijas valsts sekretārs Uldis Līkops. Darba grupā darbojas veselības ministres padomniece Ilze Aizsilniece, Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors Juris Bundulis, SIA šĀrstu konsultatīvais dienests" valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Babarikins, Latvijas Ārstu biedrības prezidents Viesturs Boka, Latvijas Farmaceitu biedrības prezidents Aigars Eniņš, Latvijas Ķīmijas un Farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs Valdis Jākobsons, AS šOlaines ķīmiski-farmaceitiskā rūpnīca" ražošanas direktors Andris Jegorovs, BOVAS šBērnu klīniskā universitātes slimnīca" direktors Dzintars Mozgis, Rīgas 1.slimnīcas direktora vietniece Ilze Pildava, šBerlin-Chemie/Menarini Group" valsts menedžere Ilze Saprovska, šGlaxoSmithKline" Latvijas pārstāvniecības vadītājs Dins Šmits, šAbbot Laboratories"  reģionālā menedžere Baltijas valstīs Baiba Štāmere, AS šRīgas slimokase" vecākā apdrošināšanas inspektore Ilze Šutko.

Darba grupas sēdes ir atklātas. Nākamā darba grupas sēde paredzēta 8.septembrī plkst. 15 Rīgā, Baznīcas ielā 19/23. Informāciju par darba grupas sēdēm iespējams iegūt arī Veselības ministrijas mājas lapā www.vm.gov.lv