Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Pārrobežu Direktīva
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Pārrobežu Direktīva

Pārrobežu Direktīva

18.02.2014

Kas ir Pārrobežu Direktīva?
Pārrobežu Direktīvas (2011/24/ES) „Par pacientu tiesību piemērošanu veselības aprūpē" mērķis ir skaidri noteikt pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumus. Direktīva attiecas uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Islandi, Norvēģiju, Lihtenšteinu) un Šveici.
 
Kāds ir Pārrobežu Direktīvas mērķis?
Noteikt pacientu tiesības pārrobežu veselības aprūpē, atvieglot pacientu un veselības aprūpes profesionāļu savstarpējo sadarbību.
 
Kad sāks darboties Pārrobežu Direktīva?
Pārrobežu Direktīva stājas spēkā no 2013.gada 25.oktobra.
 
Pārrobežu Direktīvas ieviešana nodrošinās pacientiem iespēju:
  • vērsties attiecīgo valstu kontaktpunktos (Latvijā tas ir Nacionālais veselības dienests), kas sniedz informāciju par veselības aprūpi attiecīgajā valstī un par kārtību, kā saņemt veselības aprūpi citās ES valstīs, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā un Šveicē;
  • saņemt izdevumu atlīdzību par citā valstī saņemtu plānveida veselības aprūpi (Latvijas iedzīvotāji var saņemt atlīdzību atbilstoši veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem, kādi ir spēkā Latvijā);
  • izmantot vienā valstī izsniegtu recepti zāļu vai medicīnisko ierīču saņemšanai citā valstī;
  • saņemt atlīdzību par ārstniecības iestādes nodarīto kaitējumu cilvēka dzīvībai vai veselībai – Latvijā, lai to īstenotu ir Nacionālajā veselības dienestā izveidots Ārstniecības riska fonds.

Infografika "Veselības aprūpes saņemšana citās ES valstīs" par veselības aprūpes saņemšanas iespējām un kārtību Eiropas Savienības dalībvalstīs, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Islandē un Šveicē (*pdf.).

Atbildes un jautājumi par pārrobežu direktīvu Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē.