Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/par_valsts_veselibas_apdrosinasanu/

Par valsts veselības apdrošināšanu

14.05.2019

Līdz 2019.gada 30.jūnijam iedzīvotājiem ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus neatkarīgi no veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas.

Saeima šī gada 16.janvārī apstiprināja grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz līdz 2019.gada 1.jūlijam atlikt valsts apmaksāto veselības pakalpojumu dalīšanu divos grozos atbilstoši personas veselības apdrošināšanas statusam. Tādējādi līdz šā gada 1.jūlijam tiek saglabāta līdz šim spēkā esošā veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība.

Par valsts veselības apdrošināšanu:

Ministru kabineta 2019.gada 14.maija sēdē izskatīti grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredzēs valsts veselības apdrošināšanu ieviest no 2021.gada janvāra.

Veselības ministrijas informācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem par valsts veselības apdrošināšanu:

14.05.2019. Atbalsta divu pakalpojumu grozu sistēmas neieviešanu.

08.04.2019. Sadarbības sanāksmē atbalsta veselības ministres priekšlikumu likvidēt divu grozu veselības aprūpes sistēmu un to aizstāt ar vienotu veselības pakalpojuma klāstu.

19.02.2019. Veselības ministre piedāvā ieviest vienotu veselības aprūpes pakalpojuma klāstu.

Par valsts veselības apdrošināšanu:

Valsts veselības apdrošināšanas iemaksas administrē Nacionālais veselības dienests (NVD). Līdz ar to, plašāku informāciju par valsts veselības apdrošināšanu lasīt NVD tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Valsts veselības apdrošināšana”: