Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Par valsts veselības apdrošināšanas sistēmu

Par valsts veselības apdrošināšanas sistēmu

12.07.2018

Saeima 2017.gada 14.decembrī, trešajā galīgajā lasījumā, ir pieņēmusi Veselības aprūpes finansēšanas likumu, kas paredz ieviest veselības apdrošināšanas sistēmu. 2018.gads uzskatāms par pārejas periodu. Šogad Latvijas Republikas pilsoņiem ir tiesības uz valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros, neatkarīgi no nodarbinātības vai piederības kādai no automātiski apdrošinātu personu kategorijām.

Ieviešot veselības apdrošināšanas sistēmu, paredzēts, ka sākot ar 2019.gadu valsts apmaksātu veselības aprūpi varēs saņemt apdrošinātās personas. Sistēma būs taisnīgāka un izdevīgāka tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo un legāli strādā Latvijā, un veic sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

Valsts apmaksātais medicīniskās palīdzības minimumu jeb veselības aprūpes pakalpojumu pamata grozu saņems visi iedzīvotāji neatkarīgi no apdrošināšanas statusa.

Personas, kuras ietilpst kādā no sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām*, kā arī legālie darba ņēmēji, kuri veic sociālās iemaksas, valsts automātiski apdrošina un šiem cilvēkiem tiek nodrošināts pilnais veselības aprūpes pakalpojumu grozs. Pilnajā veselības aprūpes pakalpojuma grozā ietilpst:

*Valsts apdrošinātās iedzīvotāju grupas:

Pilno veselības aprūpes pakalpojumu grozu saņems arī legālie darba ņēmēji jeb personas, kuras veic valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

Savukārt, personām, kuras vēlas saņemt valsts veselības apdrošināšanu, bet neveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, valsts piedāvā īpašus nosacījumus, lai pievienotos: 

2018.gadā – 1% no minimālās mēneša darba algas jeb 51,6 eiro

2019.gadā – 3% no minimālās mēneša darba algas jeb 154,8 eiro

2020.gadā – 5% no minimālās mēneša darba algas jeb 258 eiro

 

Būtiski, veicot iemaksas, ievērot šādu kārtību, pretējā gadījumā personai, kura izvēlās pievienoties vēlāk, jāmaksā par iepriekšējiem 2 gadiem. Piemēram, Igaunijā šāds maksājums par vienu gadu ir aptuveni 1500 eiro.
 
 
Brīvprātīgās apdrošināšanas iemaksas personām būs tiesības veikt no 2018.gada 1.septembra, pamatojoties uz vienotās veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā jeb E-veselībā (https://eveseliba.gov.lv/) pieejamu elektroniski sagatavoto veselības apdrošināšanas iemaksu paziņojumu, vai vēršoties Nacionālajā veselības dienestā (Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, e-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv).
 
Brīvprātīgo iemaksu veikšanas kārtība:
 
Izstrādātais  Ministru kabineta noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 5.jūlijā nodots sabiedriskajai apspriešanai. Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāapstiprina Ministru kabinetā. 
 
Par pārrobežu direktīvu “Par pacientu tiesību piemērošanu veselības aprūpē”:
 
Pārrobežu Direktīvā “Par pacientu tiesību piemērošanu veselības aprūpēir skaidri noteikti pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumus. Direktīva attiecas uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Islandi, Norvēģiju, Lihtenšteinu) un Šveici.
 
Gadījumos, kad ārvalstu iedzīvotājam nepieciešama medicīniska palīdzība Latvijā, direktīva nodrošina pacientiem iespēju vērsties attiecīgo valstu kontaktpunktos (Latvijā tas ir Nacionālais veselības dienests), kas sniedz informāciju par veselības aprūpi attiecīgajā valstī un par kārtību, kā saņemt veselības aprūpi citās ES, EEZ dalībvalstīs un Šveicē.
 
Informācija par attiecīgās valsts kontaktpunktu pieejama šeit:. Savukārt sazināties ar Latvijas jeb Nacionālo veselības dienesta Kontaktpunktu iespējams:
  • telefoniski pa tālruni Latvijas iedzīvotājiem 80001234 (darbdienās plkst. 8:30 – 17:00)
  • pa tālruni no ārzemju numuriem + 371 67045005 (darbdienās plkst. 8:30 - 17.00)
  • pa e-pastu: nvd@vmnvd.gov.lv
Direktīva nodrošina iespēju saņemt izdevumu atlīdzību par citā valstī saņemtu plānveida veselības aprūpi. Pirms plānveida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas citā valstī būtu nepieciešams sazināties ar mītnes valsts atbildīgo dienestu, lai pārliecinātos par līdzekļu atgūšanas nosacījumiem. 
 

 
 
1Pārrobežu Direktīva (2011/24/ES) "Par pacientu tiesību piemērošanu veselības aprūpē", stājusies spēkā 2013.gada 25.oktobrī.