Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Par valsts veselības apdrošināšanas sistēmu

Par valsts veselības apdrošināšanas sistēmu

09.05.2018

Saeima 2017.gada 14.decembrī, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma Veselības aprūpes finansēšanas likumu (turpmāk - Likums), kas paredz no 2019.gada 1.janvāra ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu. 
 
 
Veselības apdrošināšanas sistēma, kura tiks ieviesta, būs taisnīgāka un izdevīgāka tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo un legāli strādā Latvijā un veic sociālās iemaksas.
 
No 2018.gada 1.janvāra valsts automātiski apdrošinās visus legālos darba ņēmējus un visas sociāli mazaizsargātās grupas – pensionārus, bērnus, personas ar I un II grupas invaliditāti, Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētus bezdarbniekus u.c.-, kas saņems pilno valsts apmaksāto pakalpojumu grozu.
 
2018.gads uzskatāms par pārejas periodu, kura laikā darbosies līdzšinējā kārtība veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā.
 
No 2019.gada valsts apmaksāto veselības aprūpi varēs saņemt apdrošinātās personas. 
 
Valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumu saņems visi iedzīvotāji neatkarīgi no apdrošināšanas statusa. 
  • Medicīniskās palīdzības minimumā ietilpst:
- neatliekamā medicīniskā palīdzība
- dzemdību palīdzība
- ģimenes ārsta sniegtie pakalpojumi
- slimību ar apdraudējumu sabiedrības veselībai ārstēšana (psihiskas saslimšanas, infekcijas slimības, tuberkuloze u.c.)
  • Pilnajā veselības pakalpojumu grozā ietilpst:
- neatliekamā medicīniskā palīdzība
- dzemdību palīdzība
- ģimenes ārsta sniegtie pakalpojumi
- slimību ar apdraudējumu sabiedrības veselībai ārstēšana (psihiskas saslimšanas, infekcijas slimības, tuberkuloze u.c.)
- ārstu speciālistu pakalpojumi
- plašāki diagnostiskie izmeklējumi
- medicīniskā aprūpe mājās
- plānveida ārstniecības dienas stacionārā un slimnīcā
- valsts kompensējamie medikamenti
- medicīniskā rehabilitācija
 
Tām personām, kuras neveic sociālās iemaksas un nav automātiski apdrošinātas, būs izdevīgi nosacījumi apdrošināšanas iegūšanai:
  • 2018.gadā – 1% no minimālās mēneša darba algas jeb 51,6 eiro
  • 2019.gadā – 3% no minimālās mēneša darba algas jeb 154,8 eiro
  • 2020.gadā – 5% no minimālās mēneša darba algas jeb 258 eiro
Iemaksas būs veicamas reizi gadā, un pēc iemaksu veikšanas persona varēs saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros attiecīgā kalendārajā gadā.Tehniski maksājumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu varēs veikt 2018.gada pēdējā ceturksnī1. Pakalpojumu saņemšanā 2018.gadā saglabāsies līdzšinējā kārtība.
 
Par pārrobežu direktīvu “Par pacientu tiesību piemērošanu veselības aprūpē”:
 
Pārrobežu Direktīvā “Par pacientu tiesību piemērošanu veselības aprūpēir skaidri noteikti pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumus. Direktīva attiecas uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Islandi, Norvēģiju, Lihtenšteinu) un Šveici.
 
Gadījumos, kad ārvalstu iedzīvotājam nepieciešama medicīniska palīdzība Latvijā, direktīva nodrošina pacientiem iespēju vērsties attiecīgo valstu kontaktpunktos (Latvijā tas ir Nacionālais veselības dienests), kas sniedz informāciju par veselības aprūpi attiecīgajā valstī un par kārtību, kā saņemt veselības aprūpi citās ES, EEZ dalībvalstīs un Šveicē.
 
Informācija par attiecīgās valsts kontaktpunktu pieejama šeit:. Savukārt sazināties ar Latvijas jeb Nacionālo veselības dienesta Kontaktpunktu iespējams:
  • telefoniski pa tālruni Latvijas iedzīvotājiem 80001234 (darbdienās plkst. 8:30 – 17:00)
  • pa tālruni no ārzemju numuriem + 371 67045005 (darbdienās plkst. 8:30 - 17.00)
  • pa e-pastu: nvd@vmnvd.gov.lv
Direktīva nodrošina iespēju saņemt izdevumu atlīdzību par citā valstī saņemtu plānveida veselības aprūpi. Pirms plānveida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas citā valstī būtu nepieciešams sazināties ar mītnes valsts atbildīgo dienestu, lai pārliecinātos par līdzekļu atgūšanas nosacījumiem. 
 

 
1Līdz 2018.gada maijam tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kuros detalizēti būs noteikta kārtība veselības apdrošināšanas sistēmas darbībai, tostarp apdrošināšanas maksājuma veikšanai.
2Pārrobežu Direktīva (2011/24/ES) "Par pacientu tiesību piemērošanu veselības aprūpē" , stājusies spēkā 2013.gada 25.oktobrī.