Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Mediķu atalgojums 2019
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Mediķu atalgojums 2019

Mediķu atalgojums 2019

17.09.2019

Skaidrojums
 
Ministru kabineta noteikumos Nr.851 ir noteikta ārstniecības personu zemākā mēnešalgas likme par slodzi.* Salīdzinājumā ar 2018.gadu tā ir palielināta visām mediķu grupām. Piemēram, sertificēta ārsta un zobārsta zemākā mēnešalga** 2019.gadā pieaug par 180 eiro no 899 eiro līdz 1079 eiro. Savukārt sertificētas māsas un ārsta palīga zemākā mēnešalga no 595 eiro tiek palielināta līdz 714 eiro, kas ir par 119 eiro vairāk.
 
Lai nodrošinātu, ka piešķirtais finansējums tiek novirzīts paredzētajam mērķim – zemākās darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām,  Nacionālais veselības dienests, slēdzot līgumus par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu, paredzēja līgumā nosacījumu finansējumu novirzīt darba samaksas palielināšanai tiem mediķiem, kuru atalgojums nepārsniedz 4 vidējās tautsaimniecībā nodarbināto mēnešalgu apmēru.
 
Katra ārstniecības iestāde saviem darbiniekiem nosaka precīzu atalgojuma apmēru, ņemot vērā MK noteikumos minētās prasības un iestādē esošo atalgojuma politiku. 
 
*Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumi Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”;
**Alga bez piemaksām.