Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondu apguve
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondu apguve

Projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” ietvaros paveiktās darbības

29.04.2019

Projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” (turpmāk – Projekts) ietvaros paveiktās darbības no projekta sākuma līdz 2019.gada 19.aprīlim:
 
1. Noslēgts pakalpojuma līgums par Tehnisko (t.sk. biznesa procesu) specifikāciju sagatavošanu. Ir izstrādātas tehniskās specifikācijas Centralizētās Resora finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēmas (RVS), Dokumentu vadības sistēmas (DVS) un Centralizētas resora klientu atbalsta IS (SD) ieviešanai Veselības ministrijā (VM) un padotības iestādēs. Ir izstrādāti darba uzdevumi datu drošības risinājuma iegādei un infrastruktūras ieviešanas darbiem. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie pārējo tehnisko specifikāciju izstrādes infrastruktūras sadaļai.
2. Noslēgti darba uzdevumi par RVS, DVS ieviešanu un apmācībām VM un padotības iestādēs. Notiek ieviešanas darbi.
3. Pabeigti vienota IS lietotāja autentifikācijas  un e-pasta risinājuma projektēšanas darbi VM un padotības iestādēm, izveidota nozares centralizēta Active Directory.
 
Projekta ietvaros nodrošināts normatīvajos aktos noteiktās un spēkā esošās ES prasības attiecībā uz Projekta publicitāti, proti, Projekta īstenošanas vietā – Brīvības ielā 72, Rīgā izvietots informatīvs plakāts.
 
Īstenojot Projektu, tika identificēta sekojoša problēma - IKT cilvēkresursu trūkums Veselības ministrijā un padotības iestādēs.
Ņemot vērā to, ka Projekts vērsts uz procesu optimizāciju un informācijas centralizāciju, apstrādes ātruma pieaugumu nepieciešama stipra IKT komanda uzturēšanas un attīstības jautājumu risināšanai.        
 
Problēmas risināšanai VM veic šādus pasākumus:  
  • Apkopojot IKT darbinieku slodzes, tiek gatavots struktūras priekšlikumus; 
  • Projekta realizācijai plāno piesaistīt sadarbības partneri – Zāļu valsts aģentūru.