Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/fondi_un_investicijas/veselibas_ministrijas_kontaktinformacija_par_arvalstu_finans/

Kontaktinformācija par ārvalstu finanšu palīdzību

07.07.2016

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļa:
  • Agnija Barona, tālrunis: 67876158, e-pasts: agnija.barona@vm.gov.lv 
  • Inese Andersone, tālrunis: 67876187, e-pasts: inese.andersone@vm.gov.lv