Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondi un investīcijas
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondi un investīcijas

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”

24.05.2019

Veselības ministrija 2017.gada decembrī uzsāk īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 9.2.5.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts). Projekta mērķis ir uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā pieejamību ārpus Rīgas.

Projekta ietvaros plānots īstenot cilvēkresursu piesaisti atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu piesaistes plānam un kārtībai, kādā tiek piesaistīti cilvēkresursi reģioniem. Cilvēkresursu piesaistes plānu un kārtību saskaņo Cilvēkresursu piesaistes konsultatīvā darba grupa. Piesaistāmo cilvēkresursu mērķa grupa ir ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas. 

Galvenās atbalstāmās darbības projektā: vienreizēja pārcelšanās kompensācija par darbu reģionos ārpus Rīgas (arī par katru ģimenes locekli), terminēta ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensācija par darbu reģionos ārpus Rīgas, kā arī atbalsta pasākumi vecuma pensiju sasniegušam ģimenes ārstam, kurš vēlas nodot ģimenes ārsta praksi ārpus Rīgas un ģimenes ārstam, kurš pārņem šo ģimenes ārsta praksi, paredzot noteikta apjoma kompensācijas abiem ārstiem.

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija.
Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30. septembrim.
Plānotais kopējais attiecināmais finansējums: 9 960 102,00 eiro, tai skaitā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums - 8 466 086,66 eiro un 15% valsts budžeta finansējums - 1 494 015,34 eiro.

Projekts tiek līdzfinansēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" ietvaros.

Kontaktinformācija:

Līga Žurovska
e-pasts: liga.zurovska@vm.gov.lv
tālrunis: 60003345

Gita Dadzīte
e-pasts: gita.dadzite@vm.gov.lv
tālrunis: 67876087