Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/fondi_un_investicijas/arvalstu_finansu_palidzibas_fondu_un_investiciju_jaunumi/

Ārvalstu finanšu palīdzības fondu un investīciju jaunumi

22.03.2017

29.08.2017. Veselības ministrija informē, ka Ziemeļvalstu dimensijas sekretariāts (Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerība) aicina piedalīties mācībās Rīgā no šā gada 8. līdz 9.novembrim par projektiem veselības jomā (Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam).

Apmācībās informācija kā izstrādāt projektu - no idejas līdz īstenošanai. Dalība apmācībās ir bezmaksas, organizatori sedz transporta, uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas. Aicinātas pieteikties iestādes veselības jomā, augstākās mācību iestādes, nevalstiskās organizācijas, eksperti. Uz apmācībām aicināti līdz 20 dalībniekiem, kuru izmaksas tiks segtas.

Lai pieteiktos ir jāaizpilda tiešsaistes anketa, skatīt šeit pieteikuma anketa līdz 2017.gada 20.septembrim. Papildus informāciju par apmācībām skatīt šeit www.ndphs.org.

Pielikumi (*docx.): Aicinājums apmācību konkursamApmācības dienas kārtībaInformācija par projekta ideju.


02.02.2017. Veselības ministrija informē, ka Eiropas Komisija (EK) 2017.gada 26.janvārī ir apstiprinājusi EK trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā 2014.-2020.gadam (turpmāk – EK Veselības programma) 2017.gada darba plāns - skatīt šeit

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (turpmāk – CHAFEA) nodrošina EK Veselības programmas ieviešanu un izsludina konkursus mājaslapā  //ec.europa.eu/.

 2017.gada plānotais budžets ir 60 404 085 euro, tajā skaitā:
- projektiem – 4 850 000 euro;
- vienotajām rīcībām – 19 700 000 euro;
- iepirkumiem – 14 341 585 euro;
- citām darbībām – 7 152 500 euro.
 
2017.gadā CHAFEA izsludinās konkursus par šādām projektu tēmām:
1. Dalībvalstu atbalstīšana, integrējot preventīvās zāles veselībā un izglītojamā vidē (Supporting Member States in mainstreaming preventive medicine in health and educational settings).
2. Eiropas references tīkli (European Reference Networks).

Veselības ministrija publicēs informāciju mājaslapā par konkursu uzsākšanas datumu.
 
2017.gada darba plāna ietvaros tiks realizētas sešas vienotās rīcības:
1. Vienotā rīcība par nevienlīdzību veselības jomā (Joint Action on Health Inequalities).
2. Inovatīva partnerība rīcībai pret vēzi, izmantojot inovatīvu partnerību (2.2.1.2. Joint Action – Innovative Partnership on Action against Cancer) papildus informāciju var iegūt pievienotā 2017.gada darba plāna I pielikumā (7. un 8.lpp.).
3. Vienotā rīcība vakcinācijas jomā (Joint Action on Vaccination).
4. Vienotā rīcība par gatavību un pasākumiem ieceļošanas vietās (gaisa, jūras un sauszemes robežšķērsošana) (Joint Action on preparedness and action at points of entry (air, maritime and ground crossing)).
5. Vienotā rīcība e-Veselības tīklu atbalstam (Joint Action supporting the eHealth Network).
6. Vienotā rīcība par veselības informāciju, virzoties uz ilgtspējīgu ES veselības informācijas sistēmu, kas atbalsta valsts zināšanu, veselības pētniecības un politikas veidošanu (Joint Action on Health Information towards a sustainable EU heath information system that supports country knowledge, health research and policy-making).

  • Prezentācija par Eiropas Komisijas Veselības programmu "Third EU Health Programme 2014-2020" - *pdf. (angļu valodā)