Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/fondi_un_investicijas/arvalstu_finansu_palidziba_veselibas_aprupe/

Ārvalstu finanšu palīdzība

07.08.2018

Ārvalstu finanšu palīdzības fondu un investīciju jaunumi:

 

07.08.2018. Veselības ministrija informē, ka Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas nacionālais kontaktpunkts Latvijā rīko informatīvo pasākumu par Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – CB programma) ceturto projektu konkursu, kas notiks 2018.gada 14.augustā Rīgā (no 12.30 līdz 16.00), Eiropas Savienības mājā (adrese: Aspazijas bulvāris 28).

Pieteikšanās pasākumam ir atvērta līdz 2018.gada 10.augustam. Dalībnieku pieteikšanās anketa pieejama šeit.

Pasākumā tiks sniegta informācija par programmas iezīmēm un konkursu – prioritātēm un pieteikšanās nosacījumiem, laika grafiku, biežāk sastopamajām kļūdām pieteikumos, kā arī ieteikumi. Projektu sagatavošanas un ieviešanas pieredzē dalīsies Latvijas partneri.

Pasākums ir paredzēts potenciālajiem projektu partneriem no pašvaldībām, valsts pārvaldes iestādēm, plānošanas reģioniem, izglītības iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, un privātajiem uzņēmumiem.

Ceturtajā konkursā būs viens projektu pieteikumu iesniegšanas etaps, un tikai daļa no programmas prioritāšu specifiskajiem mērķiem būs atvērta pieteikumiem.

Pieteikumus varēs iesniegt šādos specifiskajos mērķos (turpmāk – SO):

1.prioritātē “Konkurētspējīga ekonomika”:

 • (SO) 1.1 - Inovatīvāki zināšanām bagātāki Centrālā Baltijas jūras reģiona uzņēmumi;
 • (SO) 1.3 - Lielāks Centrālā Baltijas jūras reģiona uzņēmumu eksports uz jauniem tirgiem.

2.prioritātē “Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana”:

 • (SO) 2.1 - Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos.

3.prioritātē “Labi savienots reģions”:

 • (SO) 3.1 - Uzlabota transporta, preču un cilvēku plūsma.

4.prioritātē “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” (pieejamais finansējums 1 miljons EUR)

 • (SO) 4.1 - Vairāk cilvēki gūst labumu no spēcīgākas Centrālā Baltijas jūras reģiona sabiedrības.

Plašāka informācija par informatīvo pasākumu un dienas kārtību pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā - www.varam.gov.lv un Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapā www.lps.lv.

Par ceturto projektu konkursu informācija pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā - www.varam.gov.lv un centralbaltic.eu.

Papildu informāciju var saņemt no CB programmas Nacionālā kontaktpunkta - Ilze Legzdiņa, tālrunis +371 67026588, e-pasts: ilze.legzdina@varam.gov.lv

 


18.01.2018. Veselības ministrija informē, ka Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 2017.gada 13.decembrī ir apstiprinājusi  EK trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā 2014.-2020.gadam (turpmāk – EK Veselības programma) 2018.gada darba plānu, kas pieejams tīmekļa vietnē //ec.europa.eu/

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (turpmāk – CHAFEA) nodrošina EK Veselības programmas ieviešanu un izsludina konkursus, informāciju par aktualitātēm skatīt tīmekļa vietnē - //ec.europa.eu/

2018.gada plānotais budžets ir 62 079 701 eiro, tajā skaitā:

 • projektiem – 20 850 000 eiro;
 • vienotajām rīcībām – 7 900 000 eiro;
 • iepirkumiem – 14 730 701 eiro;
 • citām darbībām – 18 599 000 eiro.

2018.gadā CHAFEA izsludinās projektu konkursus par šādām tēmām:

 • Labās prakses ieviešana – labas veselības veicināšana, neinfekcijas slimību profilakse un integrētas aprūpes palielināšana (Implementation of best practices — promotion of good health, prevention of non-communicable diseases and scaling up integrated care).
 • Atbalsts dalībvalstu brīvprātīgai sadarbībai cenu noteikšanas jomā, izmantojot Euripid Sadarbību (Supporting Member States voluntary cooperation in the area of pricing through the Euripid Collaboration).
 • Orpha koda projekts (Orpha codes Project).
 • Daudzgadu īpašie dotāciju līgumi Eiropas references tīkliem (Multiannual specific grant agreements for European Reference Networks).

2018.gada darba plāna ietvaros tiks realizēta viena vienotā rīcība:

Vienotā rīcība par gatavības stiprināšanu ES pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai un atbalstu Starptautisko veselības noteikumu ieviešanai (Joint Action to strengthen preparedness in the EU against serious cross-border threats to health and support the implementation of International Health Regulations (IHR)).

 Cita noderīga informācija par ārvalstu finanšu palīdzību: