Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondi un investīcijas
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondi un investīcijas

Ārvalstu finanšu palīdzība

18.01.2018

Ārvalstu finanšu palīdzības fondu un investīciju jaunumi:

 • Veselības ministrija informē, ka Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 2017.gada 13.decembrī ir apstiprinājusi  EK trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā 2014.-2020.gadam (turpmāk – EK Veselības programma) 2018.gada darba plānu, kas pieejams tīmekļa vietnē - //ec.europa.eu/

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (turpmāk – CHAFEA) nodrošina EK Veselības programmas ieviešanu un izsludina konkursus, informāciju par aktualitātēm skatīt tīmekļa vietnē - //ec.europa.eu/

2018.gada plānotais budžets ir 62 079 701 eiro, tajā skaitā:

 • projektiem – 20 850 000 eiro;
 • vienotajām rīcībām – 7 900 000 eiro;
 • iepirkumiem – 14 730 701 eiro;
 • citām darbībām – 18 599 000 eiro.

2018.gadā CHAFEA izsludinās projektu konkursus par šādām tēmām:

 • Labās prakses ieviešana – labas veselības veicināšana, neinfekcijas slimību profilakse un integrētas aprūpes palielināšana (Implementation of best practices — promotion of good health, prevention of non-communicable diseases and scaling up integrated care).
 • Atbalsts dalībvalstu brīvprātīgai sadarbībai cenu noteikšanas jomā, izmantojot Euripid Sadarbību (Supporting Member States voluntary cooperation in the area of pricing through the Euripid Collaboration).
 • Orpha koda projekts (Orpha codes Project).
 • Daudzgadu īpašie dotāciju līgumi Eiropas references tīkliem (Multiannual specific grant agreements for European Reference Networks).

2018.gada darba plāna ietvaros tiks realizēta viena vienotā rīcība:

Vienotā rīcība par gatavības stiprināšanu ES pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai un atbalstu Starptautisko veselības noteikumu ieviešanai (Joint Action to strengthen preparedness in the EU against serious cross-border threats to health and support the implementation of International Health Regulations (IHR)).


 • Veselības ministrija informē, ka Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūras (Chafea), kas ir EK Veselības programmas administrētājaģentūra, organizē publisko aptauju ES Daudzgadu finanšu ietvaram veselības jomā. Aptauju skatīt tīmekļa vietnē - //ec.europa.eu/

 • Veselības ministrija informē, ka  EK Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts (DGSANTE) un Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea) organizē divas Informācijas dienas tiešsaistē, izmantojot ES interneta platformu veselības jomas speciālistiem. Vebināros informēs par EK Veselības programmas 2018.gada darba plānā paredzētajām prioritātēm un tiks nodrošināta iespēja līdzdarboties, uzdotot jautājumus un diskutējot par interesējošām tēmām:

  • Vebinārs par Veselības programmas darba plānu 2018.gadam paredzētajiem pasākumiem. Vebinārs notiks 2018.gada 30.janvārī no plkst.10.30-16.30 tīmekļa vietnē //ecwacs.webex.com, ievadot vebināra dalībnieka vārdu, e-pasta adresi un vebināra identifickācijas numuru 848 670 218. Vebināra dienas kārtība (angļu valodā) - *pdf

  • Vebināru par Veselības programmas darba plānā 2018.gadam paredzēto Vienoto rīcību. Vebinārs notiks 2018.gada 2.februārī no plkst.10.30-12.45. tīmekļa vietnē //ecwacs.webex.com, ievadot vebināra dalībnieka vārdu, e-pasta adresi un vebināra identifickācijas numuru 848 537 236. Vebināra dienas kārtība (angļu valodā) - *pdf

Lai nodrošinātu dalību vebināros būs  nepieciešams instalēt programmnodrošinājumu (pieejas informācija šobrīd tiek precizēta).


Cita noderīga informācija par ārvalstu finanšu palīdzību: