Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/fondi_un_investicijas/arvalstu_finansu_palidziba_interneta/

Ārvalstu finanšu palīdzība internetā

04.01.2017

  • Dalība iepriekšējo periodu programmās (EEA un Norway grants; IAEA; Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogramma):

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas Finanšu instruments 2004. - 2009.plānošanas periodā 

 Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (International Atomic Energy Agency) pētniecības projekti veselības jomā

 
 
 
  • Apkopota informācija par atvērtām programmām un citām finansējuma piesaistes iespējām veselības sektoram Eiropā - skatīt šeit
 
 
  • Sabiedrības veselības organizācijas reģionālā biroja Eiropai mājaslapa, kur atrodamas dažāda veida informācija par veselības sektoru: atskaites, pārskati, ziņojumi, rekomendācijas, vadlīnijas un statistiskie dati - skatīt šeit
 
  • 7.ietvara programmas finansētais projekts Quality of Life for Elderly - skatīt šeit 
 
  • 6.ietvara programmas finansētais projekts An integrated platform for European paediatrics based on a Grid-enabled network of leading clinical centres - skatīt šeit 
  
 
  • Internetkatalogs, kurā vienkopus ir apkopota informācija par visiem aptuveni 450 ES atbalsta fondiem un programmām. Katalogi ir veidoti, lai palīdzētu atrast atbilstošāko finansējuma avotu, kā arī piedāvā praktiskus ieteikumus projektu vadītājiem - skatīt šeit 
 
  • Portāls veltīts e-Veselības risinājumiem Baltijas jūras reģionā - skatīt šeit
 
  • Informācijas par Eiropas Komisijas līdzfinansētiem ERA-Net projektiem (6. un 7.Ietvara programmas ietvaros) - skatīt šeit