Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondi un investīcijas
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondi un investīcijas

Fondi un investīcijas

08.05.2017

Ārvalstu finanšu palīdzība, ES fondi, programmas un citi finanšu instrumenti, kuru apguvē darbojas Veselības ministrija:

Ārvalstu finanšu palīdzība veselības aprūpē:

Informācija par ārvalstu finanšu palīdzības fondu un investīciju jaunumiem, ārvalstu finanšu palīdzība internetā, EK Veselības programma (2014.-2020.gadam), informācija par iepriekšējo periodu ārvalstu finanšu palīdzību, u.c.) - skatīt šeit


ES struktūrfondi, programmas:

 

Informāciju par Veselības ministrijas administrētajām Eiropas Savienības stuktūrfondu aktivitātēm skatīt www.esfondi.vm.gov.lv


ESF projekts „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”:

Latvijā 2016.gada novembrī uzsākta Eiropas Savienības fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (turpmāk - Projekts) īstenošana.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus četrās prioritārajās veselības jomās (sirds un asinsvadu, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgā veselība). Par ESF projektu vairāk lasīt šeit.


ESF projekts „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros”:

Latvijā 2014.gada novembrī uzsākta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros” īstenošana.

Projekta mērķis ir līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādāt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīnijas un līdz 2018.gada 31.decembrim izstrādāt un ieviest vienotu nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai. Par ESF projektu vairāk lasīt šeit.

Lai uzlabotu pacientu drošību, pacientu uzticību veselības aprūpes sistēmai, kā arī izveidotu vienotu izpratni par veselības aprūpes sistēmas un ārstniecības procesu kvalitāti Veselības ministrija ir izstrādājusi Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepciju „Kvalitātes vadība jeb vadības kvalitāte” un tās ietvaros veicamo pasākumu plānu (apstiprināts ar Veselības ministrijas 2017.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.22 "Par Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepciju").