Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Darba piedāvājumi
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Darba piedāvājumi

Veselības tehnoloģiju novērtēšanas nodaļas vecākais eksperts (divas amata vietas)


Vakance aktīva līdz 28.07.2019.

Zāļu valsts aģentūra izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Veselības tehnoloģiju novērtēšanas nodaļas vecākais/-ā eksperts/-e (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku).

Amata mērķis: Nodrošināt  medicīnas tehnoloģiju apstiprināšanai iesniegtās dokumentācijas novērtēšanu. Uzturēt un aktualizēt datu bāzes ar  dokumentāciju par medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu, papildināšanu un anulēšanu.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt jaunu medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanai un jau apstiprināto medicīnisko tehnoloģiju papildināšanai vai anulēšanai iesniegtās dokumentācijas novērtēšanu. Pieņemt lēmumu par tās atbilstību. Sagatavot  un nosūtīt papildu dokumentācijas pieprasījumu,
 • apkopot un novērtēt datus par medicīnisko tehnoloģiju efektivitāti, drošību un izmaksu, izmantojot iesniedzēja iesniegto dokumentāciju: medicīniskās literatūras, klīnisko vadlīniju, medicīnisko tehnoloģiju novērtēšanas pētījumu datus. Sagatavot par novērtēt uzdotajām medicīniskajām tehnoloģijām pārskatu projektus,
 • apkopot un analizēt iesniegto informāciju par jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas un lietošanas rezultātiem,
 • kompetences  ietvaros nodrošināt informācijas apmaiņu ar ES dalībvalstīm, to kompetentajām institūcijām un EK,
 • uzturēt un aktualizēt Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē ievietoto informāciju.

Prasības pretendentiem/- ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
 • augstākā izglītība medicīnā, farmācijā vai bioloģijā, vai augstākā izglītība veselības aprūpē vai vadībzinībās,
 • latviešu valodas zināšanas (C1, augstākā līmeņa 1.pakāpe), angļu valodas zināšanas (B2, vidējā līmeņa 2.pakāpe),
 • vēlama 3 gadu praktiskā darba pieredze specialitātē un/vai valsts pārvaldē veselības aprūpes jomā,
 • vēlamas zināšanas par Latvijas valsts pārvaldes darba organizācijas 
 • principiem un administratīvā procesa normatīvo aktu prasībām valsts 
 • pārvaldes iestādēs, par Latvijas un ES normatīvo aktu prasībām medicīnas
 • tehnoloģiju novērtēšanas jomā,
 • spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā un prasme efektīvi organizēt savu darbu un patstāvīgi pieņemt lēmumus,
 • labas prasmes darbā ar datoru (Word, Excel, darbs ar datu bāzēm).

Zāļu valsts aģentūra novērtēs:

 • loģisku un izzinošu domāšanu, spēju detalizēti un rūpīgi iedziļināties problēmā,
 • prasmi ātri apgūt, analizēt un apkopot liela apjoma informāciju un 
 • prasmi argumentēt savu viedokli gan mutvārdos, gan rakstveidā,
 • labas saskarsmes, sadarbības spējas,
 • vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties.

Zāļu valsts aģentūra piedāvā:

 • interesantu un atbildīgu darbu ar Eiropas Savienības dokumentāciju un medicīnisko informāciju,
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā,
 • stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem,
 • iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku,
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

Ierēdņa amatam noteikts 10.saimes “Ekspertīze” III līmenis un 10.mēnešalgu grupa, mēnešalga no 940 euro līdz 1287 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) līdz 2019.gada 28.jūlijam lūdzam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasta adrese: personals@zva.gov.lv, tālr. papildu  informācijai 67078444. Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Pamatojoties  uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.

Pieteikties vakancei


Tavs CV un Motviācijas vēstule ( Atļautie failu formāti: rtf, pdf, doc, docx, odt, fodt; maksimālais faila izmērs: 2 MB )
Drošības kods