Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/_fondu_investicijas/esf_projekts_veselibas_tiklu_attistibas_vadliniju_un_kvalita/

ESF projekts „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros”

13.07.2020

Latvijā 2014.gada novembrī uzsākta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros” īstenošana. 

Projekta mērķis ir līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādāt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīnijas un līdz 2018.gada 31.decembrim izstrādāt un ieviest vienotu nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai.

Projekts tiek līdzfinansēts darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa „Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai” ietvaros. Specifiskajam atbalsta mērķim pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 609 777 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums  85% apmērā, (3 918 310) euro un valsts budžeta finansējums  15% apmērā (691 467 euro).

Projekta īstenotājs - Nacionālais veselības dienests.

Projekta sadarbības partneri - Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Slimību profilakses un kontroles centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Plašāka informācija par Projekta saturu pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē vmnvd.gov.lv/lv/esf-projekts