Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondu investīcijas
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Fondu investīcijas

Ārvalstu finanšu palīdzība veselības aprūpē

20.12.2019

Veselības ministrijas kontaktinformācija par ārvalstu finanšu palīdzību veselības aprūpē

 

Ārvalstu finanšu palīdzības fondu un investīciju aktualitātes:

 

20.12.2019. Briselē 2019.gada 30.septembrī norisinājās Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā 2014.-2020.gadam (turpmāk - EK Veselības programma) augsta līmeņa konference, kuru organizēja Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts (DG SANTE) un Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA).

Konference veltīta EK  Veselības programmas rezultātu izvērtējumam un nākotnē gaidāmajām izmaiņām jaunā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta ietvaros no 2021.gadam līdz 2027.gadam.

Konferenci vadīja Veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs Vytenis Andriukaitis.

Papildu informācija par konferences laikā apspriesto pieejama prezentāciju materiālos: 

- pdf*;

- pdf*;

- pdf*;

- pdf*;

- pdf*;

- pdf*;


09.08.2019. Veselības ministrija informē, ka Eiropas Komisija uzsāk tiešsaistes (online) publisko apspriešanos par divām galvenajām Eiropas programmām laikposmam no 2021.gada līdz 2027.gadam, lai veidotu Eiropas investīcijas pētniecībā, inovācijās un digitālo tehnoloģiju ieviešanā.

1. HORIZON EUROPE (Apvārsnis Eiropa): Eiropas Komisija gatavo Horizon Europe, nākamās un vērienīgākās ES pētniecības un inovācijas programmas (2021–2027) īstenošanu ar ierosināto budžetu 100 miljardu eiro apjomā intensīvā līdzprojektēšanas procesā. Process turpmākajos gados palīdzēs veidot Eiropas investīcijas pētniecībā un inovācijās. Procesa ietvaros Eiropas Komisija ir sākusi tiešsaistes publisko apspriešanos, kuru noslēgs 2019.gada 8.septembrī. Plašāka informācija pieejama: ec.europa.eu.

2. DIGITĀLĀ EIROPA (Digitālās Eiropas programma): Komisija šobrīd plāno programmu Digitālā Eiropa, kas novatorisku digitālo tehnoloģiju ieviešanai nodrošinātu tiešus ieguldījumus 9,2 miljardu eiro vērtībā (saskaņā ar Padomes un Eiropas Parlamenta vienošanos). Laikposmā no 2021. līdz 2027.gadam programma veiks ieguldījumus digitālajās tehnoloģijās, kas var dot labumu Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem. Ir sākta atklāta publiska apspriešanās par šīs piedāvātās Digitālās Eiropas programmas pirmo divu gadu ievirzi, un tā tiks slēgta 2019.gada 25.oktobrī. Plašāka nformācija pieejama: ec.europa.eu.

 


 

03.04.2019. Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 2019.gada 29.martā ir apstiprinājusi EK trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā 2014.-2020.gadam (turpmāk – EK Veselības programma). 2019.gada darba plānu, kas pieejams: ec.europa.eu

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (turpmāk – CHAFEA) nodrošina EK Veselības programmas ieviešanu un izsludina konkursus tīmekļa vietnē: ec.europa.eu

2019.gada plānotais budžets ir 63 943 560 eiro, tajā skaitā:

projektiem – 5 800 000 eiro, skatīt ec.europa.eu
vienotajām rīcībām – 15 000 000 eiro, skatīt ec.europa.eu
iepirkumiem – 24 000 560 eiro, skatīt ec.europa.eu
citām darbībām – 19 143 000 eiro.

Papildu informācija par iepirkumu konkursiem skatāma šajā prezentācijā - pdf.

2019.gadā CHAFEA izsludinās projektu konkursus par šādām tēmām:

1) Reto slimību reģistri Eiropas references tīkliem (Rare disease registries for the European Reference Networks).
2) Ieinteresēto personu pasākumi, lai ieviestu ES vadlīnijas par rūpīgu antimikrobiālo līdzekļu izmantošanu cilvēku veselībā (Stakeholder actions to implement the EU guidelines on prudent use of antimicrobials in human health).

2019.gada darba plāna ietvaros tiks īstenotas trīs vienotās rīcības:

1) Vienota rīcība par apstiprinātu paraugprakses ieviešanu (Joint Action on implementation of validated best practices). Eiropas Komisijas līdzfinansējums 6 milj. eiro.
2) Vienota rīcība, lai stiprinātu sagatavotību veselībai un atbildes reakciju uz bioloģiskiem un ķīmiskiem teroristu uzbrukumiem (Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemical terror attacks). Eiropas Komisijas līdzfinansējums 5 milj. eiro.
3) Vienota rīcība, lai īstenotu digitāli integrētu uz cilvēku vērstu veselības aprūpi (Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred care). Eiropas Komisijas līdzfinansējums 4 milj. eiro.