Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Tiek aktualizētas higiēnas prasības skolām

28.11.2019
700

Ņemot vērā mūsdienu pieeju izglītības procesa organizēšanai, skolu praktiskā darba aspektus, skolu tīkla optimizāciju un pāreju uz kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības saturu ir pārskatītas higiēnas prasības izglītības iestādēm. 

 

Plānots pagarināt platības uz vienu skolēnu nodrošināšanas periodu - līdz 2023. gada 1. septembrim. Kā arī ir nepieciešams ieviest nosacījumus higiēnas prasību piemērošanai, ja iestāde mācību procesu uz renovācijas laiku nodrošina citā iestādē.

28. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti attiecīgie grozījumi noteikumos par higiēnas prasībām izglītības iestādēs*.

Normas par minimālo platību uz vienu skolēnu ir nepieciešamas, jo bērnu skaits telpā ietekmē optimālu iekštelpu gaisa kvalitāti. Ievērojot minimālās platības var nodrošināt pietiekamu gaisa cirkulāciju telpās, samazināt infekciju slimību izplatības un traumatisma riskus un bērni mācību laikā jūtas ērti. Uzturoties pārblīvētās telpās, ir apgrūtināta bērnu labsajūta un koncentrēšanās spējas, līdz ar to pasliktinās arī mācību kvalitāte. Ņemot to vērā, Veselības ministrija jau 2015.gadā noteica minimālo platību prasības visām izglītības iestādēm (ne tikai jaunbūvējamām un rekonstruējamām), dodot laiku pašvaldībām tās ieviest līdz 2020. gada 1. septembrim. Šobrīd, izvērtējot esošo situāciju, secināts, ka pašvaldībās vēl turpinās darbs pie izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas, tādēļ vajadzīgs pārejas periodu pagarināt līdz 2023. gada 1. septembrim, kad minētās reformas būs noslēgušās.

Jāpiebilst, ka Latvija nav vienīgā valsts, kurā noteiktas prasības minimālajai telpu platībai izglītības iestādēs uz vienu bērnu. Vidēji Eiropas Savienības valstīs skolu klašu platība ir 50 līdz 80 m2 un klasē ir 20 līdz 30 bērnu, kas nozīmē, ka vidējā platība uz vienu bērnu ir 2.27 līdz 3.63 m2. Arī Igaunijā tie ir 2 m2 uz vienu skolēnu.

Tāpat plānots precizēt vairākas prasības, pielāgojot tās mūsdienu vajadzībām un mācību procesam. Piemēram, mājturības un tehnoloģiju kabinetos minimālo platību plānots samazināt no 4,65 m2 uz 3m2/skolēnu. Kā arī izglītības iestādēm vairs nebūs prasība obligāti ierīkot bibliotēku ar lasītavu. Šobrīd ir pašvaldības, kurās ir viena bibliotēka un to izmanto visas izglītības iestādes. Tāpat plānots atvieglot prasības, ja izglītības iestāde mācību procesu uz renovācijas laiku nodrošina citā iestādē.

 

*Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes