Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Pabeigta energoefektivitātes uzlabošana Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcas Augusta mājā

13.09.2019
700

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 3.nodaļas ēkā – Augusta mājā īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kuru rezultātā fasāde vizuāli ir atguvusi iepriekšējo izskatu. 

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcā” (turpmāk - Slimnīca) vasara aizritēja darbīgi. Iepriekšējos gados projekta ietvaros tika veikts ēkas energoaudits, tehniskā projekta izstrāde un apkures sistēmas atjaunošana. Slimnīcas stacionāra 3.nodaļas ēkā – Augusta mājā tika īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kuru rezultātā fasāde vizuāli ir atguvusi iepriekšējo izskatu – veikta fasāžu dekoratīvā apdare ar ķieģeļu flīzēm – sākotnējais ēkas fasādes raksturs nokopēts gan stūra rustos, gan ieejas portālā un logaiļu apmaļu fasādes plaknē. Izvēlētajām ķieģeļu flīzēm ir raupja, vēsturiskajam ķieģelim atbilstoša struktūra. Kā jau iepriekš ziņots, Augusta mājā šie ir lielākie fasādes renovācijas darbi, kas veikti kopš 1907.gada - Slimnīcas kompleksa atklāšanas.

Sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Eiropas Reģionālo attīstības fondu ēkai tika veikta fasādes siltināšana, ēkas cokola siltināšana, ēkas pārseguma siltināšana, kā arī fasādes arhitektonisko detaļu vizuālā atjaunošana un saglabāšana, tāpat būvdarbu laikā tika nodrošināta autoruzraudzība un būvuzraudzība. Augusta vidū ēka tika nodota ekspluatācijā, būvvalde atzinīgi novērtēja paveikto darbu kvalitāti un vizuālo izpildījumu, jo ēku koptēls pēc fasāžu renovācijas ir saglabāts. Liels paldies SIA “R.K.C.F. RENESANSE”, SIA “BM-projekts un SIA “Krāčupe” par produktīvo un veiksmīgo sadarbību.

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” vadītāja Maija Ancveriņa norāda: ”Projekta īstenošana bija izaicinājums, jo, ņemot vērā to, ka slimnīcas ēkām nav noteikts valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss, vēlējāmies rast iespējami efektīvu risinājumu ēkas arhitektonisko detaļu saglabāšanā, vienlaikus, panākot nepieciešamo energoefektivitātes uzlabojumu.“.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa norāda, ka, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 3.nodaļas ēkai, gaidāms siltumenerģijas patēriņa un videi kaitīgo izmešu daudzuma samazinājums. Plānotais primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums būs 10,865 MWh/gadā, savukārt siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 28,699 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 249 987,06 (t.sk. ERAF finansējums (85%) EUR 212 489,00, un valsts budžeta finansējums(15%) EUR 37 498,06). Projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 8 mēneši.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 3.nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/18/I/016.Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 3. nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/18/I/016.

ERAF atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai valsts ēkās paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros.

  

 

 

Informāciju sagatavoja:
Alīna Kitnere
VSIA “Strenču PNS”
projektu vadītāja
alina.kitnere@strencupns.lv

 

 

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes