Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Plāno grozījumus E-veselības sistēmas darbnespējas lapu un recepšu izrakstīšanā

29.06.2017
700

29.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi Ministru kabineta noteikumiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu.*

Grozījumi paredz samazināt darbnespējas lapā norādītos pārejošas darbnespējas cēloņus, kas ievadāmi e-veselības sistēmā, izslēdzot tādus pārejošas darbnespējas cēloņus kā rehabilitācija, protezēšana un ortozēšana, kā arī karantīna, saglabājot tikai tos darbnespējas cēloņus, kas rada tiesības personai saņemt kādu sociālo pabalstu vai saistīti ar citu atšķirīgu normatīvajos aktos noteiktu regulējumu attiecībā uz turpmāku rīcību (tādi gadījumi kā arodslimība, nelaimes gadījums darbā vai ceļa satiksmes negadījums). Grozījumi arī paredz, ka E-veselības informācijas sistēmā  nebūs jānorāda pārejošas darbnespējas cēlonis  - slimības diagnoze-, tādā veidā samazinot personas sensitīvo datu apstrādi. Tāpat grozījumi paredz iespēju pacienta veselības pamatdatus ievadīt ne tikai ģimenes ārstam, bet arī ģimenes ārsta praksē strādājošai māsai vai ārsta palīgam, kā arī citās ārstniecības iestādēs strādājošajiem speciālistiem.

Paralēli izmaiņas saistībā ar E-veselības sistēmas izmantošanu ir plānotas arī normatīvajos aktos**, kas nosaka recepšu izrakstīšanas un darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību. 
Grozījumi noteikumos paredz svītrot prasību, ka izrakstot elektronisko recepti, ārsts vai ārsta palīgs izsniedz pacientam receptes identifikācijas numuru, tādā veidā samazinot administratīvo slogu un neizvirzot ārstam vai ārsta palīgam obligātu prasību visos gadījumos drukāt elektroniskās receptes identifikācijas numuru, ņemot vērā to, ka elektroniskās receptes identifikācijas numurs būs nepieciešams tikai tajos gadījumos, ja zāles aptiekā iegādāsies persona, kurai recepte nav izrakstīta un kura nav pilnvarota apstrādāt personas, kurai recepte izrakstīta, datus veselības informācijas sistēmā. Tāpat tiek precizēti gadījumi, kādos aptiekā nepieciešams uzrādīt elektroniskās receptes identifikācijas numuru. 
Grozījumi paredz arī precizēt prasību darbnespējas lapu E-veselības sistēmā reģistrēt ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā vienīgi tad, ja to nav iespējams reģistrēt darbnespējas perioda pirmajā dienā tehnisku iemeslu dēļ. Visos citos gadījumos šis periods netiks ierobežots ar termiņu un darbnespējas lapa reģistrējama atbilstoši apstākļiem, brīdī, kad tas iespējams, vienlaikus veselības informācijas sistēmā norādot pamatojumu, kādēļ darbnespējas lapā norādītā darbnespējas perioda pirmā diena nesakrīt ar tās reģistrēšanas datumu.


* Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumi Nr.134 „Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”

** Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumi Nr.175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”; Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes